Textus et Studia

Czasopismo Pracowni Badań nad Historią i Kulturą Przestrzeni Totalitarnej i Posttotalitarnej Instytutu Historii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

Czasopismo "Textus et Studia" jest indeksowane w bazach: Index Copernicus i ERIH PLUS.

 


Tom 4, Nr 24 (2020)


Okładka