Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

Prof. dr hab. Jan Szczepaniak, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego w Krakowie, Polska, Poland

Współredaktorzy

Prof. Jurij Domanskij, Rosyjski Państwowy Uniwersytet Humanistyczny, Instytut Filologii i Historii, Moskwa, Rosja, Russian Federation

Prof. Marko Jacov, Università del Salento, Literatura i Filozofia, Języki i Dziedzictwo Kulturowe, Lecce, Włochy, Italy

Prof. Wojciech Kęder, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego w Krakowie, Polska, Poland

Dr Laszlo Tapolcai, Uniwersytet Loránda Eötvösa w Budapeszcie, Wydział Humanistyczny, Węgry, Hungary

Sekretarze

Dr hab. Marek Hałaburda, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego w Krakowie, Polska, Poland

Dr Krzysztof Leon Tyburowski, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego, Polska, Poland

Redaktorzy językowi

Dr Krzysztof Leon Tyburowski, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego, Polska, Poland

Mgr Otylia Plucińska, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego, Polska, Poland

Mgr Olena Kowalenki, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego w Krakowie, Polska, Poland

Recenzenci

prof. dr hab. Bogdan Stanaszek

Prof. Teresa Chynczewska-Hennel, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Historyczno-Socjologiczny, Białystok, Polska, Poland

Prof. Waldemar Gliński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Nauk Historycznych I Społecznych, Warszawa, Polska, Poland

Prof. Jan Jurkiewicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny, Polska, Poland

Prof. Krzysztof Kaczmarek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny, Polska, Poland

Prof. Piotr Kochanek, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Wydział Nauk Humanistycznych, Lublin, Polska, Poland

Prof. Witold Stanisław Kołbuk, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Wydział Nauk Humanistycznych, Lublin, Polska, Poland

Prof. Andrzej Kopiczko, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Humanistyczny, Olsztyn, Polska, Poland

Prof. Lech Krzyżanowski, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych, Katowice, Polska, Poland

Prof. dr hab. Kazimierz Łatak, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych, Warszawa, Polska, Poland

Prof. Antoni Mironowicz, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Historyczno-Socjologiczny, Białystok, Polska, Poland

Prof. Leszek Misiarczyk, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Nauk Historycznych I Społecznych, Warszawa, Polska, Poland

Prof. Stanisław Nabywaniec, Uniwersytet w Rzeszowie, Wydział Socjologiczno-Historyczny, Rzeszów, Polska, Poland

Prof. Anna Pobóg-Lenartowicz, Uniwersytet w Opolu, Wydział Nauk Społecznych, Opole, Polska, Poland

Prof. Bogumił Szady, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Wydział Nauk Humanistycznych, Lublin, Polska, Poland

Prof. Wasilij Szczukin, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Filologiczny

Prof. Jacek Urban, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego w Krakowie, Polska, Poland

Prof. Jan Wysocki, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Nauk Historycznych I Społecznych, Warszawa, Polska, Poland

Dr hab. Bogdan Biela, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Teologiczny, Katowice, Polska, Poland

Dr hab. Sławomir Kościelak, Uniwersytet Gdański, Wydział Historyczny, Gdańsk, Polska, Poland

Dr hab. Henryk Olszar, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Teologiczny, Katowice, Polska

Dr hab. Elżbieta Przybył-Sadowska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Filozoficzny, Kraków Polska, Poland

Dr hab. Jakub Sadowski, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filologiczny, Poland

Dr hab. Janusz Smołucha, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Filozoficzny, Poland

Dr Anna Klimaszewska, Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa I Administracji, Gdańsk, Polska, Poland

Dr Marcin Rzepka, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego, Polska, Poland

Dr Marek Urban CSsR, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Filozoficzny w Krakowie, Polska, Poland

Dr Marcin Wysocki, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Wydział Teologiczny, Lublin, Polska

Rada naukowa

Prof. Sergio Pagano, Tajne Archiwa Watykanu, Watykan, Italy

Prof. Jan Kopiec, Diecezja Gliwicka, Polska, Poland

Prof. Luca Carboni, Tajne Archiwa Watykanu, Watykan, Włochy, Italy

Prof. Francesca Cantù, Uniwersytet Roma Tre, Rzym Włochy, Italy

Prof. Giuseppe Tognon, Uniwersytet LUMSA w Rzymie, Włochy, Italy

Prof. László Nagy, Uniwersytet w Segedynie, Instytut Historii, Węgry, Hungary

Prof. Raimo Pullat, Uniwerystet w Tallinie, Estonia, Estonia

Prof. Noël-Yves Tonnerre, Uniwersytet w Angers, Francja, France

Prof. Luca Courtois, Katolicki Uniwersytet w Leuven, Wydziuał Filozofii, Sztuki I Literatury, Belgia, Belgium

Prof. dr hab. Maciej Salamon, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego, Polska, Poland

Prof. Georges Dankaye, Papieskie Kolegium Orimiańskie, Rzym, Włochy, Italy

Prof. Sylwester Czopek, Uniwersytet Rzeszowski, Polska, Poland

Dr Margherita Bramato, Italy