Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

  1. Prof. dr hab. Jan Szczepaniak, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego w Krakowie, Polska, Polska

Współredaktorzy

  1. Prof. Jurij Domanskij, Rosyjski Państwowy Uniwersytet Humanistyczny, Instytut Filologii i Historii, Moskwa, Rosja, Rosja
  2. Prof. Marko Jacov, Università del Salento, Literatura i Filozofia, Języki i Dziedzictwo Kulturowe, Lecce, Włochy, Włochy
  3. Prof. Wojciech Kęder, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego w Krakowie, Polska, Polska
  4. Dr Laszlo Tapolcai, Uniwersytet Loránda Eötvösa w Budapeszcie, Wydział Humanistyczny, Węgry, Węgry

Sekretarze

  1. Dr hab. Marek Hałaburda, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego w Krakowie, Polska, Polska
  2. Dr Krzysztof Leon Tyburowski, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego, Polska, Polska

Redaktorzy językowi

  1. Dr Krzysztof Leon Tyburowski, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego, Polska, Polska
  2. Mgr Otylia Plucińska, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego, Polska, Polska
  3. Mgr Olena Kowalenki, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego w Krakowie, Polska, Polska