Der doktrinale Glaube und der Glaube aus der Begegnung

Tadeusz Dzidek

Abstrakt


The paper’s title suggests that there is a tension any believer is destined to experience. Namely, every human being lives in the space spanned by his/her own experience of God, which can be called ‘a personal encounter’, and by the doctrine, that is, the structured content of religious beliefs suggested by his/her religious community. The question this paper addresses is the following: what are the constellations in which the faith of a personal encounter and the faith expressed in the doctrine can go together?

Słowa kluczowe


doctrinal faith; faith of a personal encounter

Pełny tekst:

PDF (Deutsch)

Bibliografia


J. Glinka, Piotr i Rzym. Obraz Piotra w pierwszych dwóch wiekach, Kraków 2002.

R. Pindel, W obronie prawdy Ewangelii. Analiza literacko-retoryczna Ga 1, 11 – 2, 21,

Kraków 2001.

Therese vom Kinde Jesu, Selbstbiographische Schriften, dt. von Dr. Otto Iserland und Cornelia Capol, Einsiedeln 1964.

S. Kierkegaard, Dziennik (wybór), Lublin 2000.

S. Kierkegaard, Einübung im Christentum, aus dem Dänischen von E. Hirsch, Köln 1986.

A. Szwed, Wstęp tłumacza, [in:] S. Kierkegaard, Wprawki do chrześcijaństwa, tłum., Kęty 2002.

Św. Leon, List do Flawiana, bpa Konstantynopola (449), [in:] S. Głowa, I. Bieda (red.), Breviarium fidei. Wybór doktrynalnych wypowiedzi Kościoła, Poznań 1997.
Copyright (c) 2016 Tadeusz Dzidek