Zmysł wiary jako zjawisko eklezjalne. Kontekst teologiczno-historyczny

Antoni Nadbrzeżny

Abstrakt


This paper discusses the issue of the sense of faith (sensus fidei) in the life of the Church. The author first describes the contemporary social context in which discussing the sensus fidei is meaningful. He then presents the nature of the sensus fidei and evaluates some major definitions of this concept. Emphasis is placed upon the biblical teaching on this spiritual gift and the milestones in the development of this idea. The author examines the manifestations of the sensus fidei in the personal life of the believer and in the communal life of the Church. He shows the living connection between the sensus fidei and the Magisterium Ecclesiae. The author concludes with his reflection on the dispositions needed by all believers for authentic participation in the sensus fidei. Ecumenical aspects of the sensus fidei still remain an important topic for Christian theologians. The relationship between the sensus fidei and public or majority opinion is a very delicate question. For that reason, the magisterium and theologians must constantly work to constitute the clear criteria for discernment of the authentic sensus fidei.


Słowa kluczowe


Church; sense of faith (sensus fidei); sense of believers (sensus fidelium); manifestations of the sensus fidei; criteria for discernment

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Ardusso F., Magisterium Kościoła, tłum M. Stebart, Kraków 2001.

Bartnik C., Poznanie teologiczne, Lublin 1998.

Beinert W., Teologiczna teoria poznania, tłum. J. Fenrychowa, Kraków 1998.

Borto P., Teoria i praktyka uwzględniania „sensus fidelium” przez Magisterium w czasach nowożytnych, w: Wiara – wiarygodność, red. D. Wąsek, Kraków 2014, s. 115–141 (Biblioteka Teologii Fundamentalnej, 9).

Congar Y., Jalons pour une Théologie du Laïcat, Paris 1953.

Franciszek, Encyklika Lumen fidei, Watykan 2013.

Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Christifideles laici, Watykan 1988.

Jan Paweł II, Fides et ratio, Watykan 1998.

Kongregacja Nauki Wiary, Instrukcja o powołaniu teologa w Kościele, Watykan 1990.

Mastej J., Sensus fidei, w: Leksykon teologii fundamentalnej, red. M. Rusecki,

Lublin–Kraków 2002, s. 1097–1099.

Napiórkowski S. C., Jak uprawiać teologię, Wrocław 2002.

Sensus fidei w życiu Kościoła. Dokument Międzynarodowej Komisji Teologicznej, tłum. M. Moskal, Kraków 2015.

Scheffczyk L., Sensus fidelium – świadectwo mocy wspólnoty, „Communio” 7 (1987), s. 47–61.

Siwecki L., „Sensus fidei” jako dar Ducha Świętego dla Kościoła, „Studia Theolo-

gica Varsaviensa” 43 (2005) 1, s. 79–98.
Copyright (c) 2019 Antoni Nadbrzeżny