Kościół wobec małżeńskich sytuacji nieregularnych w świetle Posynodalnej adhortacji apostolskiej „Amoris laetitia” papieża Franciszka – listopadowe sympozjum zorganizowane przez Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

Ozeasza Pozimska

Pełny tekst:

PDF


Copyright (c) 2017 Ozeasza Pozimska