Wyjazd naukowy studentów Wydziału Prawa Kanonicznego UPJPII do Rzymu (14–21 maja 2017)

Elżbieta Kruk

Pełny tekst:

PDF


Copyright (c) 2017 Elżbieta Kruk