Użyteczność metod logiki nieformalnej w badaniu argumentów w dyskusjach między teistami a ateistami

Kamil Trombik

Abstrakt


This paper argues that methods used in informal logic (sometimes called Critical
Thinking) could be helpful in examining the arguments in discussions
between theists and atheists. Application of the techniques of informal logic
could reveal the substantive value of many commonly shared views about theism
(and theists) and atheism (and atheists). The utility of applying informal
logic methods has illustrated by several examples.


Słowa kluczowe


argumentation; informal logic; atheism; theism; critical thinking

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Ajdukiewicz K., Zarys logiki, Warszawa 1955.

Blackford R., Schüklenk U., 50 mitów o ateizmie, tłum. P. J. Szwajcer, Stare

Groszki 2014.

Blair J. A., Informal Logic and Logic, „Studies in Logic, Grammar and Rhetoric”

(2009) no. 29, s. 47–67.

Budzyńska K. et al., The Polish School of Argumentation: A Manifesto, „Argumentation”

(2014), s. 267–282.

Buss D. M., Psychologia ewolucyjna, tłum. M. Orski, Gdańsk 2001.

Cialdini R. B., Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, tłum. B. Wojcieszke,

Gdańsk 2013.

Dennett D., Dźwignie wyobraźni i inne narzędzia do myślenia, tłum. Ł. Kurek,

Kraków 2015.

Ehrman B., Przeinaczanie Jezusa. Kto i dlaczego zmieniał Biblię, tłum.

M. Chowaniec, Warszawa 2009.

Gardenfors P., Jak Homo stał się sapiens. O ewolucji myślenia, tłum. T. Pańkowski,

Warszawa 2010.

Hand D. J., Zasada nieprawdopodobieństwa. Dlaczego codziennie zdarzają się

cuda i zbiegi okoliczności, tłum. J. Winiarski, Warszawa 2015.

Kahneman D., Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym, tłum.

P. Szymczak, Poznań 2012.

Koszowy M., Budzyńska K., Strategie retoryczne, techniki komunikacyjno-poznawcze,

błędy i sofizmaty, Warszawa 2015.

Przypadek? Pytanie o powstanie świata, http://mlot.blogspot.com/2012/12/

przypadek-pytanie-o-powstanie-swiata.html (22.01.2017).

Rossetti L., Raport o „logice nieformalnej”, w: Między prawdą i normą a błędem,

red. E. Żarnecka-Biały, Kraków 1997.

Ruch Palikota składa wniosek o usunięcie krzyża z sali sejmowej, https://

ekai.pl/ruch-palikota-sklada-wniosek-o-usuniecie-krzyza-z-sali-sejmowej

(22.11.2017).

Schopenhauer A., Erystyka, czyli sztuka prowadzenia sporów, tłum. J. Lorenowicz,

Kraków 2010.

Szymanek K., Argument z podobieństwa, Katowice 2008.

Szymanek K., Sztuka argumentacji. Słownik terminologiczny, Warszawa

Szymanek K., Wójcik A., Wieczorek K. A., Sztuka argumentacji. Ćwiczenia

w badaniu argumentów, Warszawa 2005.

Tavris C., Aronson E., Błądzą wszyscy (ale nie ja), tłum. A. Nowak, Sopot

Tokarz M., Argumentacja, perswazja, manipulacja. Wykłady z teorii komunikacji,

Gdańsk 2006.

Wieczorek K. A., Argumenty równi pochyłej. Analiza z perspektywy logiki nieformalnej,

Katowice 2013.
Copyright (c) 2018 Kamil Trombik