Paradygmat obiektowy w oprogramowaniu astronomicznym

Autor

  • Robert Janusz

DOI:

https://doi.org/10.15633/ss.3516

Słowa kluczowe:

object oriented paradigm, scientific software, Turing Machine, knowledge, mathematical model

Abstrakt

To create an astronomical software, one should use the most effective method to produce the quickest hardware calculation. However, the not so effective object oriented paradigm seems to have bigger influence on the astronomical domain. We discuss the status quo of its methodology. The traditional, Turing computation model does not have so distinct influence on knowledge creation because it is hardware-oriented. An object oriented programming language is more influential on discovery, because it works directly in the scientific domain.

Bibliografia

AstroConda, http://astroconda.readthedocs.io/en/latest/faq.html#why-isn-t-iraf-installed-by-default.

Bloom J., Python as Super Glue for the Modern Scientific Workflow, https://www.youtube.com/watch?v=mLuIB8aW2KA, 2012.

Chinnici I., Astronomia i wizje świata, „Rocznik Filozoficzny Ignatianum” 19/2 (2013), s. 82–106.

Frege G., Sens i znaczenie, w: Pisma semantyczne, tłum. B. Wolniwicz, Warszawa 1977.

Herodot, Dzieje, tłum. A. Bronikowski, Poznań 1862.

Highlights of Astronomy, t. 11A, red. J. Andersen,, Dordrecht, Boston, London 1998 (As Presented at the XXIIIrd General Assembly of the IAU, 1997).

Kelley D. H., Milone, E. F., Exploring Ancient Skies. A Survey of Ancient and Cultural Astronomy, New York 2011.

Klare G., Reviews in Modern Astronomy, t. 2, Berlin 2012.

Ligonnière R., Prehistoria i historia komputerów, Wrocław 1992.

Montenbruck O., Pfleger T., Astronomy on the Personal Computer, tłum. S. Dunlop, Berlin, Heidelberg 2013.

Mt [św. Mateusz Ewangelista], w: The New Testament in the original Greek, red. B. F. Westcott, F. J. A. Hort, New York 1885;

The Gospel according to Matthew, w: The New Testament in the original Greek, red. B. F. Westcott, F. J. A. Hort, New York 1885, s. 3–71.

Penrose R., Nowy umysł cesarza. O komputerach, umyśle i prawach fizyki, Warszawa 1996.

Platon, Timaios, tłum. W. Witwicki,.

Roskal Z. E., Obserwacyjne versus eksperymentalne testy ogólnej teorii względności, w: Albert Einstein i rewolucja relatywistyczna, red. Z. Pietrzak, Wrocław 2016, s. 51–70; (Lectiones & Acroases Philosophicae, IX, 1).

Ross K. A., Wright, C. R. B., Matematyka dyskretna, Warszawa 1999.

Tollerud E. The Astropy Project in 2015, https://www.youtube.com/watch?v=1b7lZdfKA6k, 2015.

Williams A., PLUG: Python in Astronomy, https://www.youtube.com/watch?v=XVTV_VG3rok, 2012.

Wadadekar Y., Python for astronomical data analysis, https://www.youtube.com/channel/UC-yInul-JV9-tbHLZuba4LQ, https://www.youtube.com/watch?v=6Sg9rCCXkvc, 2014.

Wróblewski A. K., Historia fizyki od czasów najdawniejszych do współczesnych, Warszawa 2007.

Pobrania

Opublikowane

2019-01-31

Numer

Dział

Artykuły