Zjawisko śmierci – zmora medycyny

Amadeusz Pala

Abstrakt


The article is an attempt to show the evolution of the medical explanation of the phenomenon of death. Characteristic features of this evolution are the following:

1. In the history of medicine there are two main ideas that explain the phenomenon of death: the idea of qualitative transformations, which means the stopping of metabolism, and the idea of quantitative transformations, which means the loss of the “essence of life”. It may be the loss of consciousness (irreversible dysfunction of the higher brain) or the loss of an important factor that sustains life (irreversible dysfunction of the brain stem).

2. From a biological point of view, death is a process, but for practical purposes, medicine also tried to express it in the form of moment.

3. Medical progress leads to the formulating of new definitions of death, but that does not mean that medicine is able to decide which one to choose. Rather, it needs philosophy for this.


Słowa kluczowe


phenomenon of death; medical definition of death; brain death

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Alichniewicz A., Wzorce śmierci w bioetyce amerykańskiej, Kraków 2007.

Biesaga T., Kontrowersje wokół nowej definicji śmierci, „Medycyna Praktyczna” 2006, nr 2, s. 20–23.

Bortkiewicz P., Tanatologia, [w:] Encyklopedia bioetyki, red. A. Muszala, wyd. 2, Radom 2009, s. 602–606.

Gaszyński W., Anestezjologia i intensywna terapia, Warszawa 2000.

Iwańczuk W., Harwardzkie kryteria śmierci mózgu, „Anestezjologia i Ratownictwo” 2008, nr 2, s. 265–273.

Krzykawska M., Życiowe problemy – czyli o tym, co dla biologa najważniejsze, „Semina Scientiarum” 2008, nr 7, s. 35–48.

Laertios D., Żywoty i poglądy słynnych filozofów, tłum. K. Leśniak, I. Kosińska, B. Kupisa, W. Olszewski, Warszawa 1982.

Morończyk D., „Do not resuscitate”. Czyli kiedy można odstąpić od reanimacji?, Kraków 2011.

Nowacka M., Etyka a transplantacje, Warszawa 2003.

Roczeń R., Na pograniczu życia, Warszawa 2007.

Wójcik B., Śmierć mózgu jako kryterium śmierci człowieka – problematyka filozoficzno-etyczna, „Medycyna Praktyczna” 2007, nr 4, [online], http://www.mp.pl/etyka/?aid=32159 (19.03.2014).

Załącznik do obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2007 r. Kryteria i sposób stwierdzania trwałego nieodwracalnego ustania czynności mózgu [online], http://www.poltransplant.pl/Download/prawo/obw17072007_zal.pdf (18.03.2014).

Ziemiński I., Możliwość filozofii śmierci, „Filo-Sofija” 2002, nr 1 (2), s. 23–36.

Ziemiński I., Twoja śmierć. Próba eksplikacji doświadczenia śmierci, „Diametros” 2007, nr 11 (3), s. 111–113, [online], http://dx.doi.org/10.13153/diam.11.2007.270 (05.03.2014).
Copyright (c) 2015 Amadeusz Pala