Terapia a filozofia. O kilku filozoficznych aspektach nauk o zdrowiu

Angelika Nowak, Marek Jakubiec

Abstrakt


In this paper, we present some issues linked to therapy that seem important from the philosophical point of view. After some basic remarks concerning the problem of the therapist-patient relationship we discuss the philosophical presuppositions of three models of therapy: biomedical, humanistic and holistic. Each of them is based on different respective philosophical positions. Next, we try to examine whether the deconstruction of these assumptions may be relevant for contemporary representatives of the practical health sciences.


Słowa kluczowe


therapy; health science; biomedical model; holistic model; humanistic model

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Aleksandrowicz J., W poszukiwaniu definicji zdrowia, „Studia Filozoficzne” 1972, nr 9, s. 19–21.

Hołub G., Etyczna problematyka chorób przewlekłych, „Medycyna Praktyczna” 2007, nr 2, s. 165–168.

Ingarden R., Książeczka o człowieku, Warszawa 1987.

Mały słownik etyczny, red. S. Jedynak, Bydgoszcz 1999.

Karski J., Bioetyka. Konwencja Praw Człowieka i Biomedycyny, Warszawa 1997.

Kelly E., Relationship-Centered Counseling: A Humanistic Model of Integration, „Journal of Counseling & Development” 1997, Vol. 75, Issue 5, s. 337–345.

Kwolek A., Rehabilitacja medyczna, t. 1, Wrocław 2002.

La Mettrie J., Człowiek – maszyna, tłum. S. Rudniański, Warszawa 1953.

Ostrzyżek A., Marcinkowski J., Biomedyczny versus holistyczny model zdrowia a teoria i praktyka kliniczna, „Problemy Higieny i Epidemiologii” 2012, t. 93, nr 4, s. 683.

Pezdek K., Odpowiedzialność jako wartość w pracy fizjoterapeuty, „Fizjoterapia” 2010, t. 18, nr 1, s. 73–77.

Szawarski Z., Mądrość i sztuka leczenia, Gdańsk 2005.

Szewczyk K., Wychować człowieka mądrego. Zarys etyki nauczycielskiej, Warszawa–Łódź 1999.

Tischner J., Ludzie z kryjówek, [w:] J. Tischner, Myślenie według wartości, Kraków 1982.

Wittgenstein L., Dociekania filozoficzne, tłum. B. Wolniewicz, Warszawa 2000.
Copyright (c) 2015 Angelika Nowak, Marek Jakubiec