Pokolenie Jana Pawła II. Kim są ci ludzie i jaka jest ich rola w Kościele?

Tadeusz Borutka

Abstrakt


Od pewnego czasu pojawia się w przestrzeni publicznej określenie „pokolenie Jana Pawła II”. W związku z tym zasadne okazuje się podjęcie tego zagadnienia oraz ukazanie jego znaczenia dla rozwoju Kościoła we współczesnym świecie. W dobie nowej ewangelizacji ważne jest zaangażowanie się wszystkich ludzi wierzących w rozwój Kościoła, a szczególnie związanych ze św. Janem Pawłem II. Są to bowiem ludzie ukształtowani przez niego i naśladujący go w postępowaniu.

Słowa kluczowe


Kościół; papież Jan Paweł II; pokolenie Jana Pawła II; wiara; świadectwo; apostolat

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Borutka T., Nauczanie społeczne papieża Jana Pawła II, Kraków 1994.

Borutka T., Problematyka moralno­‑społeczna w nauczaniu Jana Pawła II (wybrane zagadnienia), Kraków 1993.

Bratny R., Kolumbowie. Rocznik 20, Warszawa 1957.

Dziedzic J., Żałoba po śmierci Jana Pawła II. Analiza ilościowo­‑jakościowa Księgi kondolencyjnej „Polacy w hołdzie Janowi Pawłowi II”, Kraków 2009.

Dziwisz S., Homilia wygłoszona 22 października 2014, http://www.radiomaryja.pl/multimedia/homilia­‑ks­‑stanislawa­‑dziwisza­‑wygloszona­‑we­‑wspomnienie­‑sw­‑jana­‑pawla­‑ii/ (12.03.2016).

Dziwisz S., Świętość Jana Pawła II, http://mateusz.pl/wam/poslaniec/0704-2.htm (13.03.2016).

Giddens A., Socjologia, tłum. A. Szulżycka, Warszawa 2008.

Grabowska M., Spadek praktyk religijnych wśród młodzieży, http://www.deon.pl/religia/kosciol­‑i­‑swiat/z­‑zycia­‑kosciola/art,23716,cbos­‑spadek­‑praktyk­‑religijnych­‑wsrod­‑mlodziezy.html (13.03.2016);

Jan Paweł II, Encyklika Centesimus annus.

Jan Paweł II, Encyklika Evangelium vitae.

Jan Paweł II, Encyklika Redemptor hominis.

Jan Paweł II, Encyklika Sollicitudo rei socialis.

Jan Paweł II, Encyklika Veritatis splendor.

Jan Paweł II, Jesteście moją „radością i chwałą”, „L’Osservatore Romano” wydanie polskie, 31 (2000) nr 10 (227), s. 24.

Jan Paweł II, Kiedy Bóg daje życie, daje je na zawsze, „L’Osservatore Romano” wydanie polskie, 2 (1981) nr 4 (16), s. 19.

Jan Paweł II, Pierwszym prawem człowieka jest prawo do życia, „L’Osservatore Romano” wydanie polskie, 12 (1991) nr 6 (133), s. 22.

Jan Paweł II, Podczas Mszy św. na Placu Zwycięstwa w Warszawie, [w:] Jan Paweł II, Nauczanie społeczne. Pielgrzymka do Polski 1979, Warszawa 1982, t. 1, s. 21.

Jan Paweł II, Podczas Mszy św. w Nowym Targu, [w:] Jan Paweł II, Nauczanie społeczne. Pielgrzymka do Polski 1979, Warszawa 1982, t. 1., s. 166.

Jan Paweł II, Podstawy deontologii lekarskiej, „L’Osservatore Romano” wydanie polskie, 4 (1983) nr 10 (46), s. 22.

Ożdżyńska K., Definicje i reprezentacje pokoleń w mediach po 1989 roku, Lublin 2009 (praca niepublikowana).

Pawlina K., Pokolenie JP2, „Niedziela” 18 (2012), s. 12.

Radkiewicz A., Pokolenie JPII: poczucie tożsamości czy kreacja medialna?, [w:] JPII. Pokolenie czy mozaika wartości?, red. P. Ruszkowski, J. Bieliński, A. Figiel, Poznań 2006, s. 180–182.

Raport o stanie wiary w Polsce. Józef Michalik w rozmowie z Grzegorzem Górnym i Tomaszem P. Terlikowskim, Radom 2011.

Twardowski J., Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą. Wiersze księdza Jana Twardowskiego, Warszawa 1999.
Copyright (c) 2016 Tadeusz Borutka