Wokół skryptu generatywnego. Obraz osoby starszej w pisarstwie Doroty Terakowskiej (na wybranych przykładach)

Marta Bolińska

Abstrakt


Dorota Terakowska (1938–2004) jako pisarka zadebiutowała dość późno, bo między 40. a 50. rokiem życia. Wśród istotnych tematów, jakie podejmuje jej proza (np. choroby, zaburzenia, trudne relacje w rodzinie), ważne miejsce zajmuje osoba starsza. Warto przywołać tu kilka utworów, w tym szczególnie Babci Brygidy szaloną podróż po Krakowie (1987), Lustro pana Grymsa (1995), Tam, gdzie spadają anioły (1998), Poczwarkę (2001), Ono (2003); rozmowy z krakowskim psychiatrą zatytułowane Być rodziną… (2003–2004) oraz zbiór felietonów Dobry adres to człowiek (2004).

Słowa kluczowe


skrypt generatywny; osoba starsza; proza Doroty Terakowskiej

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bee H., Psychologia rozwoju człowieka, przeł. A. Wojciechowski, Poznań 2004.

Birch A., Psychologia rozwojowa w zarysie: od niemowlęctwa do dorosłości, przeł. J. Łuczyński, M. Olejnik, Warszawa 2005.

Birch A., Malim T., Psychologia rozwojowa w zarysie. Od niemowlęctwa do dorosłości, przeł. J. Łuczyński, M. Olejnik, Warszawa 2002.

Bolen J. S., Feuerfrau und Lowenmutter, Gottinnen des Weiblichen, Dusseldorf-Zurich 2002.

Bolen J. S., Gottinnen in jeder frau, Psychologie einer neuen Weiblichkeit, Munchen 1997.

Bolińska M., Zdarzenia niepunktualne. Biograficzny i antropologiczno-kulturowy kontekst opowieści o biegu ludzkiego życia w prozie Doroty Terakowskiej, Kielce 2014.

Brzezińska A. I., Jak myślimy o rozwoju człowieka?, w: Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa, red. A. I. Brzezińska, Gdańsk 2005, s. 21–39.

Brzezińska A. I., Applet K., Ziółkowska B., Psychologia rozwoju człowieka, Sopot 2016.

Curtius E. R., Stara kobieta i dziewczyna, w: E. R. Curtius, Literatura europejska i łacińskie średniowiecze, tłum. i oprac. A. Borowski, Kraków 1997, s. 110–114.

Kozielecki J., Koncepcje psychologiczne człowieka, Warszawa 2000.

Mary M., Nordholt H., Ukryty plan życia: jak poznać swój wewnętrzny scenariusz i znaleźć swoje miejsce w życiu, tłum. M. Skalska, Warszawa 2004.

Oleś P. K., Psychologia człowieka dorosłego, Warszawa 2011.

Psychologia rozwoju człowieka, red. J. Trempała, Warszawa 2011.

Steuden S., Psychologia starzenia się i starości, Warszawa 2011.

Terakowska D., Bomba J., Być rodziną, czyli jak budować dobre życie swoje i swoich dzieci, Kraków 2003.

Terakowska D., Bomba J., Być rodziną, czyli jak zmieniamy się przez całe życie, Kraków 2004.

Tillmann K. J., Teorie socjalizacji. Społeczność, instytucja, upodmiotowienie, przeł. G. Bluszcz, B. Miracki, Warszawa 2006.
Copyright (c) 2018 Marta Bolińska