Zmarli i Facebook. Wirtualna społeczność żałoby

Anna Gadowska

Abstrakt


W tej postępującej wirtualizacji przyszedł czas także na sferę związaną ze śmiercią, która w naturalny sposób dołączyła do cyberrzeczywistości, kształtującej nowy wymiar praktyk upamiętniająco-żałobnych obecnych w kulturze funeralnej. Internet stał się nie tylko nośnikiem pamięci, ale także miejscem kreowania jej nowych form. W artykule podjęto próbę zidentyfikowania i ogólnej charakterystyki przejawów aktywności polskich użytkowników portalu Facebook związanej z pamięcią o bliskich zmarłych, w kontekście możliwości udostępnianych przez sam portal. Metodologia pracy objęła analizę literatury przedmiotu oraz przegląd portalu z perspektywy medioznawczej, bez uwzględnienia perspektywy religijnej.


Słowa kluczowe


Facebook; zmarli; kultura funeralna; żałoba; pamięć o zmarłych; wirtualna społeczność żałoby

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Arnold M. i in., #Funeral and Instagram: death, social media, and platform vernacular, „Information Communication and Society” 18 (2015) nr 3, s. 255–268, doi:10.1080/1369118X.2014.987152. https://www.researchgate.net/publication/269998238_Funeral_and_Instagram_Death_Social_Media_and_Platform_Vernacular (3.05.2018).

Bates D., Facebook will become the world’s biggest virtual graveyard with more profiles of dead people than living users by the end of the century, say experts, „Daily Mail” 6.03.2016, http://www.dailymail.co.uk/news/article-3479288/Facebook-world-s-biggest-virtual-graveyard-profiles-dead-people-living-users-end-century-say-experts.html (4.06.2018).

Brubaker J. R., Hayes G. R., Dourish P., Beyond the Grave: Facebook as a Site for the Expansion of Death and Mourning, „The Information Society” 29 (2013) nr 3, s. 152–163.

Centrum pomocy Facebooka, https://www.facebook.com/help (10.05.2018).

Cyrek B., Kultura funeralna w cyberprzestrzeni. Co łączy wirtualne cmentarze i media społecznościowe?, „Kognitywistyka i Media w Edukacji” (2017) nr 2, s. 92–100, https://www.academia.edu/35606877/Kultura_funeralna_w_cyberprzestrzeni._Co_łączy_wirtualne_cmentarze_i_media_społecznościowe (3.05.2018).

Dobler R., Ghosts in the Machine: Mourning the MySpace Dead, w: Folklore and the Internet. Vernacular Expression in a Digital World, ed. T. Blank, Colorado 2009, s. 175–193.

Giaxoglou K., Language and affect in digital media: Articulations of grief in online spaces for mourning, w: Opening New Lines of Communication in Applied Linguistics, eds. N. Bermingham, S. Brennan, B. O’Rourke, London 2014, s. 161–170.

Gierwazik M., Martyniak K., (Nie)Prawdziwi żałobnicy. Wirtualne cmentarze, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” (2011) nr 28, s. 231–238, http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/studia_inf/28–2011/si-28–231.pdf (3.05.2018).

Hallam E., Hockey J., Death, Memory and Material Culture, Oxford 2001.

Helland Ch., Popular Religion and the World Wide Web: A Match Made in (Cyber) Heaven, w: Religion Online: Finding Faith on the Internet, eds. L. L. Dawson, D. E. Cowan, New York–London 2004, s. 255–272.

Kamińska M., „[`] [`] [`]:(((:*…”. Praktyki żałobne w internecie, „Kultura i Historia” (2012) nr 23, http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/4803 (3.05.2018).

Kolbuszewski J., Cmenatrze, Wrocław 1996.

Malicki K., Wirtualne wspólnoty pamięci. Przeszłość i pamięć zbiorowa w przestrzeni Internetu, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” (2011) nr 22, s. 254–259.

Niżnik W., Social media 2016, https://ircenter.com/social-media-2016/ (1.05.2018).

Ostaszewska A., Popkulturowe ramy tożsamości. Media, kultura popularna, internet jako nowe środowiska kształtowania tożsamości, Ośrodek Rozwoju Edukacji 2012, http://www.bc.ore.edu.pl/Content/666/popkulturowe+ramy+tosamoci.pdf (8.06.2018).

Siuda P., Społeczności wirtualne. O wspólnotowości w społeczeństwie sieciowym, w: Oblicza Internetu, Internet w przestrzeni komunikacyjnej XXI wieku, red. M. Sokołowski, Elbląg 2006, s. 179–186.

Tanaś S., Miejsce cmentarzy w turystyce kulturowej – wokół problemu badawczego, „Turystyka Kulturowa” (2008) nr 2, s. 4–16.
Copyright (c) 2019 Anna Gadowska