Problem odpowiedzialności w ujęciu biblijnym

Tomasz Bolesław Jelonek

Abstrakt


Opis stworzenia człowieka i następujący po nim opis upadku pokazują, że człowiek jest istotą etyczną i podlega prawom moralnym. To rodzi odpowiedzialność. Przestępstwo podlega karze, a posłuszeństwo zostanie nagrodzone. W dziejach objawienia biblijnego najpierw dochodzi do głosu pojęcie odpowiedzialności zbiorowej, które traci swoją rolę tłumaczenia wydarzeń przeżywanych przez naród w obliczu niewoli babilońskiej. Wtedy dochodzi do głosu pojęcie odpowiedzialności osobistej, które pozwala każdej jednostce uczestniczyć w podtrzymywaniu religijnego stosunku do Boga, ale rodzi także poważne trudności. Księga Joba podejmuje problem cierpienia sprawiedliwych, Księga Koheleta zagadnienie, dlaczego niesprawiedliwy nie ponosi kary. Pełniejsze rozwiązanie możliwe jest dopiero po zrozumieniu, że odpłata nie kończy się w ramach życia ziemskiego, ale jest na nią miejsce w życiu pozagrobowym. To staje się wezwaniem do podjęcia odpowiedzialności związanej z nadzieją pełną nieśmiertelności.

Słowa kluczowe


odpowiedzialność; odpowiedzialność zbiorowa; odpowiedzialność indywidualna; wolność; odpłata; trzy dary: ziemia; królestwo; świątynia; życie pozagrobowe; Ezechiel; Hiob; Kohelet

Pełny tekst:

PDF


Copyright (c) 2012 Tomasz Bolesław Jelonek