Przemoc w rodzinie wyzwaniem dla współczesnej pracy socjalnej

Małgorzata Duda

Abstrakt


Rodzina postrzegana jest jako wspólnota, w której każdy z jej członków czuje się bezpieczny. Ta rodzinna harmonia spokoju i ostoja bezpieczeństwa burzona jest przez niepokojące zjawisko przemocy w rodzinie. Przemoc stała się bowiem nieodzownym elementem życia w funkcjonowaniu wielu rodzin. Jeszcze niedawno wierzono, że przemoc odnosi się w głównej mierze do rodzin patologicznych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. Ostatnie lata zweryfikowały istniejący stereotyp. Autorka artykułu odwołując się do prowadzonych w tej dziedzinie badań, pokazuje, że zjawisko przemocy w rodzinie staje się ważnym i koniecznym do podjęcia wyzwaniem dla współczesnej pracy socjalnej.

Słowa kluczowe


rodzina; praca socjalna; przemoc w rodzinie; relacje międzyosobowe; społeczeństwo; dzieci

Pełny tekst:

PDF


Copyright (c) 2012 Małgorzata Duda