Bezduszność prawa

Andrzej Zwoliński

Abstrakt


W świadomości społecznej jest obecny standard przyzwoitości, który niekoniecznie znajduje swój wyraz w przepisach prawa. Jest on bardzo często zapominany, a odczuwa się go w konkrecie szkodliwych dla dobra rozwoju jednostki działań urzędów. Za niebezpieczne postawy należy uznać np. powoływanie się na prawo dla uzasadnienia legalności, jak i godziwości własnych zachowań urzędnika, gdy prawo wykorzystywane jest jako alibi moralne – to ujurydycznienie moralności, czyli zbyt dalekie wchodzenie normami prawa na obszary etyczne. Autor artykułu uzasadnia tezę, iż etycznego wymiaru prawa należy poszukiwać w jego humanizacji, a nie w poddaniu się jego totalitarnej interpretacji.

Słowa kluczowe


przepisy prawne; absurdy prawa; przyzwoitość; ujurydycznienie moralności

Pełny tekst:

PDF


Copyright (c) 2012 Andrzej Zwoliński