Celebryci i ich medialna moralność

Damian Guzek

Abstrakt


Artykuł ma na celu uporządkowanie dyskursu na temat moralności celebrytów, przejawiającej się w zachowaniach upublicznianych przez media masowe. Wskazuje na problematykę przyczyn i konsekwencji tego zjawiska. Tekst koncentruje się na pokazaniu prymatu zysku w mechanizmie promocji „moralność celebrytów”. Narracja wychodzi od rozumienia pojęcia „celebryta”, po czym przybliża charakter orientacji moralnych związanych z poglądami celebrytów – kwalifikuje je w obszarze egzystencjalistycznej etyki sytuacyjnej. Na przykładzie fragmentu magazynu porannego Dzień Dobry TVN zarysowane zostają trudności z uchwyceniem szkieletu tej moralnej orientacji. W kolejnej części tekst przywołuje problem wpływu mediów na odbiorcę oraz związanych z tym implikacji oddziaływania celebrytów. Nakreślony zostaje schemat skupionej na zysku medialnej kreacji clebrytów oraz sposobie zabierania przez nich głosu w kwestiach moralnych.

Słowa kluczowe


mass media; moralność; celebryci

Pełny tekst:

PDF


Copyright (c) 2012 Damian Guzek