Konflikt pokoleń na tle komunikacji w rodzinie

Władysław Kądziołka

Abstrakt


Autor artykułu próbuje pokazać podstawową rolę komunikacji interpersonalnej w rodzinie, zarówno w budowaniu więzi rodzinnych, jak i w przezwyciężaniu potencjalnych konfliktów. Autor uważa, że podstawowymi zasadami funkcjonowania każdej rodziny powinny być zgoda, miłość, odpowiedzialność, serdeczność i życzliwość, a w razie konfliktów bliska powinna być postawa skruchy i przebaczenia.

Słowa kluczowe


komunikacja w rodzinie; konflikt pokoleń; komunikacja interpersonalna

Pełny tekst:

PDF


Copyright (c) 2012 Władysław Kądziołka