Autentyczność a dojrzałość religijna młodzieży o uzdolnieniach artystycznych

Stanisław Radoń

Abstrakt


Artykuł jest próbą jakościowej analizy relacji autentyczności do dojrzałości religijnej u młodzieży o uzdolnieniach artystycznych. Autor opiera swoje analizy na badaniach empirycznych młodzieży w szkołach artystycznych, odwołując się do psychologicznych i aksjologicznych uwarunkowań autentyzmu życia młodych ludzi.

Słowa kluczowe


dojrzałość religijna; autentyzm; badania młodzieży

Pełny tekst:

PDF


Copyright (c) 2012 Stanisław Radoń