Attitudes to work

Tadeusz Zasępa

Abstrakt


Artykuł prezentuje chrześcijańską koncepcję pracy. Autor postuluje, iż chrześcijanie powinni pomóc tworzyć wspólnotę życia społecznego oraz przeciwstawiać się dehumanizacji efektów życia instytucjonalnego. Artykuł zawiera również rozważania na temat zakazu dyskryminacji.

Słowa kluczowe


życie społeczne; praca; dyskryminacja

Pełny tekst:

PDF (English)


Copyright (c) 2013 Tadeusz Zasępa