Problemy i zagrożenia współczesnej rodziny na Ukrainie

Liubow Derdziak

Abstrakt


Prezentowany artykuł jest poświęcony problemom współczesnej rodziny ukraińskiej. Są one wynikiem długotrwałego istnienia ustroju socjalistycznego w tym kraju, który ukształtował w ludziach brak odpowiedzialności i postawę „chodzenia na łatwiznę”. Na życie rodzin również niemały wpływ ma życie religijne. Jego poziom często zależy od przynależności do wyznania i zaangażowania się w życie wspólnoty danego kościoła. Oprócz ewidentnych problemów w społeczeństwie ukraińskim, jakimi są pijaństwo, emigracja zarobkowa, rozwody, praktyki okultystyczne, istnieją także ukryte zagrożenia społeczne, które mają podłoże religijne oraz ideologiczne. Wszystko to wpływa na jednostkę oraz cały naród, doprowadzając przede wszystkim do zniekształcenia relacji wewnątrzrodzinnych. Wszelkiego rodzaju zaburzenia negatywnie odbijają się przede wszystkim na dzieciach i młodzieży, która przekłada otrzymane wzorce na nową, powstającą komórkę społeczną.

Słowa kluczowe


alkoholizm; emigracja; laicyzacja; okultyzm; rozwód; wychowanie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Алімамедов Р., Лозинський Н., Погляд християнської церкви на вчення Рідної Української Національної Віри, www.aratta-ukraine.com/text_ua.php?id=2232 (11.06.2014).

Биченко А., Релігійність українського суспільства: рівень, характер, особливості, Київ 2003.

Блажейовський Д., Мої рефлексії щодо проблем минулого, теперішнього та майбутности українського народу, Львів 2010.

Ваннек Л., Алкоголізм в Україні – хвороба, явище чи мор?, www.radiosvoboda.org/content/article/1139529.html (6.05.2013).

Вишневський О., На шляху реформ, Дрогобич 2005.

Вишневський О., Теоретичні основи сучасної української педагогіки, Дрогобич 2006.

Вроки, www.cvjp.net/ua/narodno-obriadovii/vroki (16.06.2014).

Гаррі Поттер, поттероманія, окультизм і Церква, www.mykosovskyy.livejournal.com/5311.html (16.06.2016).

В. Головченко, Окультизм та сектанство серед православних, www.orthodox.vinnica.ua/index.php?l=2&o=9609 (16.06.2014).

Дані Державного департаменту у справах націoнальностей та релігій. Звіт про мережу церков і релігійних організацій в Україні станом на 01.01.2014 р., www.risu.org.ua/ua/index/resourses/statistics/ukr2014/55893/ (11.06.2014).

Діти алкоголіків як виховувати, www.lcc.com.ua/diti-alkogolikiv-jak-vihovuvati/ (16.06.2014).

Догналівці – група Догнала, www.risu.org.ua/ua/index/resourses/directory/~%D0%94/48515/ (15.07.2014).

Догналівці „допекли” усіх, www.portal.lviv.ua/article/2013/11/11/180426.html (15.07.2014).

Догналівці тероризують священиків і парафіян, www.wz.lviv.ua/ukraine/124597 (15.07.2014).

Думки про релігійне виховання дітей, www.megasite.in.ua/42122-dumki-pro-religijjne-vihovannya-ditejj.html (12.06.2014).

Дяк Н., Шкідливі звички. Проблема алкоголізму в Україні. Хронічний алкоголізм, www.dok.znaimo.com.ua/docs/index-5647.html (6.05.2013).

Забобони і окультизм в християнстві, www.kirche.lutsk.ua/index.php/novyny/item/42-забобони-і-окультизм-в-християнстві (16.06.2014).

Загальні вияви релігійності, www.pidruchniki.ws/12160411/religiyeznavstvo/zagalni_viyavi_religiynosti (11.06.2014).

Закон України Про Охорону дитинства, www.zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2402–14 (16.06.2014).

Згубність сімейного алкоголізму, www.medbib.in.ua/pagubnost-semeynogo-alkogolizma.html (16.06.2014).

ЗМІ з’ясували, якими жахіттями займаються „догналівці”, www.gazeta.lviv.ua/news/2013/09/24/15986 (15.07.2014).

Католицька Каплиця Матері Божої Ковчегу Спасіння, www.youtube.com/watch?v=v4NVNj8CZtY (15.07.2014).

Кисілевський В., Пристрасть до алкоголю – вада суспільства, west-info.if.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1855:2011–07–13–11–47–50&catid=51:2011–01–15–14–34–11&Itemid=71 (6.05.2013).

Котик Н., „Життя на віру” чи офіційний шлюб?, www.vsesvit-news.info/news/5652.html (8.05.2013).

Лише 17% українців вважають релігійне вихованн’я в сім’ї важливим, www.chve.org.ua/news/union/632-kruglyi-stil-centr-razumkoba (11.06.2014).

Ляховська Б., Сім’я з алкогольною проблемою (Сімейні взаємини), „Вісник” 5/2006 (Львів: Вид. Українського Католицького Університету), s. 171–186.

Марія Деві Христос повернулася в Київ вербувати нових адептів у „Біле братство”, www.tsn.ua/ukrayina/mariya-devi-hristos-povernulasya-v-kiyiv-verbuvati-novih-adeptiv-v-bile-bratstvo-294052.html (15.07.2014).

Небезпека: окультизм, www.christusimperat.org/uk/node/71 (16.06.2014).

Небезпечні знаки, www.dc.lviv.ua/oberezhno/okultyzm/2281-nebezpechn-znaki-2.html (16.06.2014).

Не відчиняйте Сатані! Окультизм, екстрасенсорика – вкрай небезпечні, www.pravoslavia.volyn.ua/gazeta/stattja/?newsid=2363 (16.06.2014).

Незареєстрована релігійна громада зі Співочого поля обмурувалася під Тернополем, www.poglyad.te.ua/hvalt/nezarejestrovana-relihijna-hromada-zi-spivochoho-polya-obmuruvalasya-pid-ternopolem/ (15.07.2014).

Обережно окультизм, www.rivne-cerkva.rv.ua/library/statti/296-okyltusm.html (16.06.2014).

Оккультизм и суеверия, www.pravmir.ru/vopros-otvet/category/okkultizm-i-sueveriya/ (16.06.2014).

Папська рада у справах сім’ї, Сім’я, подружжя та „життя на віру” – Безшлюбне співжиття. Причини. Наслідки. Позиція Церкви (26.07.2000), „Вісник” 6/2011 (Львів: Вид. Українського Католицького Університету), s. 119–169.

Паращевін М., Релігія та релігійність в Україні, Київ 2009.

Пивний алкоголізм в Україні досяг національних масштабів, www.newsru.ua/press/27jul2007/korrespondent.html (6.05.2013).

Підгорецькі „вовки в овечих шкурах”, www.kyrios.org.ua/literature/articles/322-pidgoretski-vovki-v-ovechih-shkurah.html (15.07.2014).

Поліщук І., Дитина як жертва розлучення, www.ukurier.gov.ua/uk/articles/ditina-yak-zhertva-rozluchennya/ (16.06.2014).

Посланці та послання з Лішні, www.forum.lvivport.com/showthread.php?t=31383 (15.07.2014).

Правила поведінки у храмі, www.st-yaroslav.dp.ua/index.php/biblioteka/19-pershyi-raz-u-khrami/259-pravyla-povedinky-u-khrami (12.06.2014).

Релігійність в Україні, www.religion.blox.ua/2014/05/Religijnist-v-Ukrayinisotsiologichnij-vimir.html (11.06.2014).

Релігійність українців: рівень, характер, ставлення до окремих аспектів церковно-релігійної ситуації і державно-конфесійних відносин, „Національна Безпека і Оборона”, 1 (2013), s. 15. (www.razumkov.org.ua/ukr/files/category_journal/poll.pdf) (11.06.2014).

Рівень і характер релігійносі українського суспільства, www.razumkov.org.ua/ukr/files/category_journal/NSD119_ukr_2.pdf (12.06.2014).

Рыбаков А., Астрология, окультизм и магия с точки зрения православной церкви, www.udarnyfront.by/ru/issues?art_id=1768 (16.06.2014).

Співочого поля, www.provse.te.ua/2012/03/zhahlyva-pravda-pro-ternopilsku-sektu-zi-spivochoho-polja/ (15.07.2014).

Сучасний стан релігійності і не релігійності в Україні, www.readbookz.com/book/164/4851.html (11.06.2014).

Тимощук О., Розлучення по-українськи – швидко й недорого, www.gazeta.dt.ua/family/rozluchennya-po-ukrayinski-shvidko-y-nedorogo-_.html (16.06.2014).

Филипович Л., Нові релігійні течії України в структурі державно-церковних відносин: стан і перспективи, www.lfilip56.wordpress.com/нові-релігійні-течії-україни/ (12.06.2014).

„Хеллоуїн” – сучасний масовий окультизм, www.dyvensvit.org/news/5613.html (16.06.2014).

Хухра М., Собєшек М., Заробітчанська міграція та сім’я, [w:] Польська та українська сім’я перед викликами сучасності, ред. Ю. Горбанюк, Г. Кришталь, М. Хухра, Львів 2010, s. 161–175.

Шевчук С., Гомеопатія – справжній окультизм, www.kaleo.org.ua/documents/2013/06/02/blazhennshiy-svyatoslav-shevchuk-gomeopatya-spravzhny-okultizm.html (16.06.2014).

Як врятувати близьких з лап „підгорецьких вовків” – свідчення, www.kyrios.org.ua/news/world/1232-jak-vrjatuvati-blizkih-z-lap-pidgoretskih-vovkiv-svidchennja.html (15.07.2014).

Як зняти вроки?, „Жіночий Порадник” 12 (58) грудень 2011-січень 2012, www.poradnyk.org.ua/showthread.php?t=68 (16.06.2014).

Adamski F., Rodzina między sacrum a profanum, Poznań 1987.

Bullock A., Stollybrass O., Trombley S., Słownik pojęć współczesnych, przekł. M. Adamiec i in., Katowice 1999.

Derdziak L., Зацікавлені вихованням (загрози сучасної сім’ї), „Studia Leopoliensia” 6 (2013), s. 325–348.

Hapon N., Wpływ procesów globalizacji і migracji na ukraińską rodzinę, [w:] Sytuacja rodziny we współczesnym społeczeństwie – doświadczenia Europy Środkowo-Wschodniej, red. J. Gorbaniuk, Lublin 2007, s. 49–62.

Forward S., Buck C., Toksyczni rodzice, tłum. R. Grażyński, Warszawa 1989.

Jan Paweł II, Adhortacja O katechizacji w naszych.

Kawczyńska-Butrym Z., Rodzina w migracji zarobkowej, [w:] Sytuacja rodziny we współczesnym społeczeństwie – doświadczenia Europy Środkowo-Wschodniej), red. J. Gorbaniuk, Lublin 2007, s. 63–70..

Kietliński H., Drogi przezwyciężania trudności wychowawczych w rodzinie rozbitej i niepełnej, [w:] Wychowanie w rodzinie chrześcijańskiej, red. F. Adamski, Warszawa 1973, s. 288–306.

Majcher E., Historia katechezy, Warszawa 1990.

Poręba P., Wychowanie religijne w rodzinie, [w:] Wychowanie w rodzinie chrześcijańskiej, red. F. Adamski, Warszawa 1973, s. 185–202.

Preus R., Czupryńska A., Perz P., Słownik parapsychologiczny, Warszawa 1993.

Salij J., Kościół naszym domem, „Idziemy” 29.01.2012 (www.adonai.pl/wiara/?id=72, 06.05.2013).

Wiśniewska-Roszkowska K., Erotyka a religia, Wrocław 1988.
Copyright (c) 2015 Liubow Derdziak