Św. Wincenty à Paulo – formator diecezjalnego duchowieństwa dla dobra społeczności

Emil Hoffmann CM

Abstrakt


Św. Wincenty à Paulo odkrył w sobie powołanie do ewangelizacji biednych, ale uświadamiał sobie też potrzebę poważnej pracy nad duchowością duchowieństwa, by w ten sposób dało odpowiedź na swoje powołanie i współpracowało przy odnowie Kościoła Bożego. W niniejszym artykule chcę przedstawić kolejny szkic o Wincentym à Paulo jako formatorze duchowieństwa, co zwykle pozostaje w cieniu, gdyż św. Wincenty wszedł wcześniej do historii jako wielki organizator i realizator dzieła miłosierdzia we Francji w XVII wieku oraz jako patron ubogich. Korzystałem wyłącznie z hiszpańskich źródeł i chcę przedstawić świętego jako człowieka zaangażowanego w dzieło reformy duchowieństwa, która miała wpływ nie tylko na Kościół w XVII-wiecznej Francji, ale także na wiele pokoleń księży w Europie, aż do dziś, na całym świecie, gdzie misjonarze św. Wincentego poświęcają się pracy budowania kleru diecezjalnego.

Słowa kluczowe


Duchowieństwo; Kościół katolicki; św. Wincenty à Paulo; społeczeństwo; Francja; dobro wspólne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Abelly L., Vida del venerable Siervo de Dios, Vicente de Paúl, Salamanca 1994.

Anonym, Espiritualidad o experiencia espiritual, „Anales” 85 (1977), nr 3, s. 249–285.

Calvet J., San Vicente de Paúl, Salamanca 1979.

Corera J., CM. La vida de san Vicente de Paúl. Salamanca 1988.

Corera J., San Vicente de Paúl, formador, „Vincentiana” 28 (1984), s. 667–678.

Coste P., San Vicente de Paúl, Obras Completas, I–XI, Salamanca 1972–1986.

Coste P., El señor Vicente. El gran santo del gran siglo, Salamanca 1990–1992, t. I, II, III.

Delumeau J., Misiones al pueblo en el siglo XVII, „Anales” 96 (1988), nr 10, s. 661–670.

Chalimeau R., La obra de San Vicente en el contexto de la Reforma y Contrarreforma francesas, [w:] Vicente de Paúl. Inspiración permanente, ed. J. M. López Maside, Salamanca 1982.

Ibáñez J. M., Entorno histórico-social en tiempo de Vicente de Paúl, „Vincentiana” 28 (1984).

Ibáñez J. M., Vicente de Paúl y los pobres de su tiempo, Salamanca 1977.

Mezzadri L., San Vicente de Paúl y la religiosidad popular, [w:] Vicente de Paúl, Inspiración permanente, ed. López Maside José María, Salamanka 1982.

Nuovo Luis, Seminarios, [w:] Diccionario de espiritualidad vicenciana, M. Pérez Flores et al., Salamanka: CEME, 1995.

Redier A., Vicente de Paúl, todo un carácter, Salamanca 1977.

Román J. M., Las fundaciones de San Vicente, „Vincentiana” 28 (1984), s. 334–352.

Román J. M., San Vicente de Paúl, Biografía, Madrid 1982. t. I.

Tamayo A., San Vicente y las misiones, „Anales” 91 (1983), s. 136–153.
Copyright (c) 2015 Emil Hoffmann CM