Prawda jako wartość w przekazie medialnym w świetle encykliki ojca świętego Franciszka "Lumen fidei"

Tomasz Kornecki

Abstrakt


Papież Franciszek w swojej pierwszej encyklice Lumen fidei zwraca uwagę na jedną z najważniejszych wartości w życiu człowieka, jaką jest prawda. Osoba ludzka bowiem w pełni rozwija się dzięki prawdzie dotykającej wszystkich wymiarów życia. Stąd też słowa Papieża zawarte w encyklice posłużyły do odniesienia ich w stosunku do mass mediów. Świat środków społecznego przekazu, szczególnie w dzisiejszych czasach, winien być przeniknięty prawdą o człowieku i świecie, który go otacza. Dzięki temu bowiem osoba ludzka będzie mogła się w pełni rozwijać i dążyć do celu swojego istnienia. Aby ta droga była pełna należy łączyć prawdę z wiarą oraz miłością gdyż wartości te nawzajem się uzupełniają.


Słowa kluczowe


prawda; media; wiara; miłość; nadawca; odbiorca

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Andersen Ch., Madonna: królowa skandali, przeł. A. Reszka, Warszawa 1997.

Benedykt XVI, Encyklika Caritas in veritate.

Benedykt XVI, Encyklika Deus caritas est.

Fijałkowski W., Ekologia rodziny, Kraków 2001.

Franciszek, Encyklika Lumen fidei.

Franciszka M., By odnowić oblicze ziemi, Lublin 2001.

Godzic W., Telewizja i jej gatunki po „Wielkim Bracie”, Kraków 2004.

Jan Paweł II, Encyklika Fides et ratio.

Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 2002.

Kornecki T., Wpływ środków społecznego przekazu na wybrane aspekty funkcjonowania społeczeństwa, „Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne” (2009) 10, s. 207–216.

Magdoń A., Reporter i jego warsztat, Kraków 2000.

Manovich L., Język nowych mediów, tłum. P. Cypryański, Warszawa 2006.

Mroziewicz K., Dziennikarz w globalnej wiosce, Bydgoszcz–Warszawa 2006.

Pisarek W., O mediach i języku, Kraków 2007.

Rembowski J., Rodzina w świetle psychologii, Warszawa 1986.

Silver H., Social exclusion and social solidarity, Geneva 1994.

Woydyłło E., My, rodzice dorosłych dzieci, Kraków 2007.

Wójcik J. W., Od hipisów do satanistów, Kraków 1992.

Zaborowski Z., Rodzina jako grupa społeczno-wychowawcza, Warszawa 1980.

Zalewski D., Radio Maryja w ogniu propagandy, Kielce 2001.
Copyright (c) 2016 Tomasz Kornecki