Obiekty wypoczynkowe i regeneracyjne według projektów Jana Bagieńskiego

Autor

DOI:

https://doi.org/10.19265/tes.08102

Słowa kluczowe:

architekt, pedagog, sanatorium, odpoczynek, poprawa zdrowia

Abstrakt

Jan Bagienski (1883–1967) – architect, professor at the Lviv Polytechnic, an outstanding representative of the Lviv architectural school. His creative heritage is contained in the implemented projects, pedagogical activity, scientific works and professional articles. A significant part of the creative heritage of Jan Bagienski belongs to the buildings intended for rest and regeneration. The article emphasizes that in his designs sanatoriums, hospitals and ambulances, the architect transforms the functional features of an architectural form into means of their artistic expression, and understands the natural, landscape and ethnic features of the region for which they are designed. The compositional layout in the field, the internal layout, functional compliance with the requirements for medical institutions, and the expression of the volumetric and spatial solution were examined.

Bibliografia

Frydecki A., Początki nowoczesnej architektury w środowisku polskich architektów we Lwowie w latach 1918–1939 [w:] Architektura i urbani- styka w Polsce w latach 1918–1978, Studia i Materiały do Teorii i Historii Architektury i Urbanistyki, t. 17, Warszawa 1989, s. 51–59.

https://archiwum.allegro.pl/listing?string=lubien&p=3 [dostęp: 8 V 2019].

https://sanatorii-karpat.com/velikiy-luben/ [dostęp: 22 X 2021].

https://vsesanatorii.com/ua/dp-sanatorij-liubin-velykyj-lvivska-oblast/ [dostęp: 8 VI 2021].

https://www.etoretro.ru/pic195345.htm [dostęp: 8 VI 2021].

https://www.etoretro.ru/pic196237.htm?sort_field=image_date&sor-t=DESC&position=4 [dostęp: 10 V 2019].

https://www.etoretro.ru/pic262872.htm [dostęp: 11 VI 2021].

Klymeniuk T., Cechy języka architektonicznego oraz graficznego architekta i pedagoga Jana Bagieńskiego [w:] Stan badań nad wielokul- turowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, Białystok 2020, Zachowanie Polskiego Dziedzictwa Narodowego, t. 11, s. 543–595. Klymeniuk T., Jan Bagieński – architekt i konserwator, „Ochrona Zabytków” 1993, nr 46/2 (181).

Pensjonat „Wiktor” w Żegiestowie, „Architektura i Budownictwo” 1938, nr 3, 1937, nr 4–5.

Базюк Х., Ян Баґенський – будівничий, що працював у Львові за Австрії, Польщі та за совітів, http://photo-lviv.in.ua/yan-bagens- kyj-budivnychyj-scho-pratsyuvav-u-lvovi-za-avstriji-polschi-ta-za- sovitiv/ [dostęp: 22. X 2021].

Буцко М.І., Багенський Іван Олександрович, „Техніка” 1994.

Всеобщая история архитектуры, т. 11: Архитектура капита-листических стран 20 в., А.В. Иконникова, Ю. Савицкого, Н.П. Былинкина, С.О. Хан-Магомедова, Ю.С. Яралова, Н.Ф. Гу- ляницкого (ред.), Москва, Стройиздат 1973.

Клименюк Т., Бучковська І., Бойко Х., Ремешило-Рибчинська О., Творчі роботи та учбові завдання студентів присвячені 120-річ- чю з дня народження Івана Багенського – архітектора, педагога, вченого, Т.М. Клименюк (ред.), Львів 2003.

Клименюк Т.М., Архітектурна освіта у Львівській політехніці, „Львівська політехніка”, „Архітектура” 2001, № 429.

Клименюк Т.М., Іван Багенський – архітектор, педагог, вчений, „Будуємо інакше” 2001, № 5–6.

Клименюк Т.М., Іван Багенський та його споруди на „Новому Світі”, „Газета Галицька брама Новий світ” 2008, № 3–4 (159– 160).

Клименюк Т.М., Консулова Н.А., Бевз М.В., Ковальчук Х.І., Проектна графіка, Т.М. Клименюк (ред.), Львів 2009.

Клименюк Т.М., Консулова Н.А., Графічна мова архітектора, „Львівська політехніка”, „Архітектура” 2002, № 439. Клименюк Т.М., Львовская архитектурная школа, „Архитектура Украины” 1991, № 5.

Клименюк Т.М., Творчість Івана Багенського і Львівська архітек- турна школа, Львів 2021.

Рудницький А.М., До історії архітектурної освіти в Західній Україні, „Записки наукового товариства імені Шевченка” 1994, т. 227 (CCXXVII).

Черкес Б.С., Клименюк Т.М., Життєвий і творчий шлях Романа Миколайовича Липки, „Архітектура” 2012, № 728.

Черкес Б.С., Щербаков И.Л., Архитектор И. Багенский, „Архи- тектура СССР” 1989, № 5.

Pobrania

Numer

Dział

Artykuły