The Anthropological Crisis of the XXI Century: The Expression and the Church’s Response to Its Forms in Catholic Schools

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15633/pch.12205

Słowa kluczowe:

anthropological crisis, the expression and the Church’s Response, anthropological crisis forms in Catholic Schools

Abstrakt

Research problem: in the XXI century the values of the consumer society are not only underestimated by human spiritual needs, but also by the person and his religious dimensions. There is a need for the Church to respond to the various forms of anthropological crisis (AC), especially in Catholic schools (CS), to help educators understand the expression of the existing AC by recognizing it and  by being prepared to have a response, hence conveying it to the younger generation. This research, which have not been discussed on the theoretical level, will help define AC (there are many different descriptions of this phenomenon, but there is no unified  definition), presenting its expression and formulating the Church’s response to forms of AC in CS. The role of the educator is becoming very important, in answering the question: How will the pupils receive the response and what position will they take in this respect through their learning in the CS? This research is important for the Catholic religious education, at least on the  theoretical level; there will be a clear expression of the AC of the XXI century and the Church’s response to its forms in an attempt to define the role of the educator in this perspective.

Bibliografia

Aleksandravičius P., Kultūra ir religiniai uždaviniai globalizuotame pasaulyje, “Socialinių mokslų studijos” 9 (2018), pp. 136–148.

Antonelli E., Šeima: darbas ir šventė: tarptautinio Kongreso apžvalga, “Bažnyčios žinios” 10 (388), (2012), pp. 22–31, file:///C:/Users/Asus/Downloads/bzinios_2012-10%20apie%20naująją%20evangelizacija.pdf (06.03.2019).

Bauman Z., Globalizacija: pasekmės žmogui, Vilnius 2002: Strofa.

Bauman Z., Vartojamas gyvenimas, Vilnius 2011: Apostrofa.

Biblija arba Šventasis Raštas. Vertė Rubšys, Antanas ir Česlovas Kavaliauskas, Vilnius 2018: Lietuvos Biblijos Draugija.

de Beni M., Švietėjiškas minties iššūkis, in: M. de Beni, V. Šimović, A.L. Gasparini (Eds.), Pedagogy of Communion and the Agazzi Method, Croatian: Zagreb 2012, pp. 17–21.

de Beni M., Reciprocity. Renaissance of a person and the community, in: M. de Beni, V. Šimović, & A.L. Gasparini (Eds.), Pedagogy of Communion and the Agazzi Method, Croatian: Zagreb 2012, pp. 295–298.

Fisichella R., Naujajai Evangelizacijai nauji evangelizuotojai, “Bažnyčios žinios” 7 (385), (2012), pp. 28–31, http://www.baznycioszinios.lt/site/files/file/pdf/bzinios_2012-07. pdf (06.03.2019).

Fromas Ė., Menas mylėti, Vilnius 1992: Valstybinis leidybos centras.

Fromas Ė., Turėti ar būti, Vilnius 1990: Mintis.

Gaida-Gaidamavičius P., Krikščionis tarp kolektyvizmo ir individualizmo, in: Suvažiavimo darbai, VIII, t. 85–106, Roma 1974: LKMA.

Harari Y.N., Homo deus: glausta rytojaus istorija, Kitos knygos 2018. (Holy Father)Pope Francis, Apostolic exhortation Evangelii Gaudium on the proclamation of the Gospel in today’s world (Kaunas: Katalikų interneto tarnyba, 2014), 119–120, https://w2.vatican.va/content/francesco/en/apost_exhortations/documents/papafrancesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html (21.09.2020).

Holy Father Francis, Encyclical letter Laudato si on care for our common home (Kaunas: Katalikų interneto tarnyba, 2015), 204.

Holy Father Francis, Post-synodal apostolic exhortation Amoris Laetitia on love in the family, Kaunas: Katalikų interneto tarnyba, 2016.

Jakavonis G., Europos krizė- vertybių krizė, (Vilnius, 2016). Žiūrėta 2019 m. vasario mėn. 18 d. http://www.respublika.lt/lt/naujienos/nuomones_ir_komentarai/bus_isklausyta/es_krize__vertybiu_krize/ (21.09.2021)

Lewis C.S., Tiesiog krikščionybė, Vilnius 2007: Katalikų pasaulio leidiniai.

Lipotevsky G., Tuštumos era: esė apie šiuolaikinį individualizmą, Vilnius 2013: Mintis.

Matulevičienė Ž., Biblinės pastoracijos svarba įveikiant pastoracijos ir evangelizacijos atskirtį, Licenciato darbas, Vytauto Didžiojo universitetas, 2011.

Meilius K., New Age: religinio sinkretizmo ir sekuliarizacijos sąsajos, “Soter” 34 (62), (2010), pp. 149–178, https://eltalpykla.vdu.lt/bitstream/handle/1/33757/ISSN23358785_2010_N_34_62.PG_149_178.pdf?sequence=3&isAllowe (20.05.2018).

Milan G., For the pedagogy of community, in: M. de Beni, V. Šimović, & A.L. Gasparini (Eds.), Pedagogy of Communion and the Agazzi Method, Croatian: Zagreb. (2012), pp. 281–289.

Milušauskienė J. ir Narbekovas A., Pagrindiniai teologiniai Katalikų Bažnyčios komunikacinio pranešimo vertinimo kriterijai, “Soter” 60 (88), (2016), pp. 73–86.

Milušauskienė J., Visuomenės komunikavimo tarnystės prioritetai Katalikų Bažnyčioje Lietuvoje, Licenciato darbas, Vytauto Didžiojo universitetas, 2012.

Plėšnys A., Kapitalizmas kaip liga Antano Maceinos socialiniame teisingume, “Problemos” 74, (2008), pp. 65–76.

Pope Benedict XVI, Meeting with the catholic lay faithful, Apostolic Journey to Germany (2011), https://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/en/speeches/2011/september/documents/hf_ben-xvi_spe_20110924_zdk-freiburg.html (15.02.2019).

Pope Benedict XVI, Motu proprio Ubicumque et sempe, Libreria Editrice Vaticana: 2010, http://w2.vatican>apost_letters>documents/hf_ben-xvi_spe2010_zdk-freiburg.html (03.05.2019).

Pope John Paul II, Encyclical Redemptoris missio On the permanent validity of the Church’s missionary mandate (Katalikai. Lt, 1990), 11, https://eis.katalikai.lt/vb/popieziai/jonas_paulius_ii/enciklikos/redemptoris-missio/eiss=sensus-fidei (23.05.2018).

Pope Leo XIII, Encyclical of Rerum Novarum (Rome, 1891), http://w2.vatican.va/content/leo-xiii/en/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_15051891_rerum-novarum.html (22.03.2018).

Pope Paul VI, Apostolic exhortation Evangelii nuntiandi: on evangelization in contemporary world (Katalikų interneto tarnyba, 1999), 41, http://w2.vatican.va/content/paulvi/en/apost_exhortations/documents/hf_p-vi_exh_19751208_evangelii-nuntiandi.html (21.09.2020).

Popiežiškoji visuomenės komunikavimo priemonių komisija, Pastoracinė instrukcija, “Communio et progressio”, “Katalikų interneto tarnyba” (2000), pp. 130–131, http://www.lcn.lt/b_dokumentai/instrukcijos/communio_et_progressio.html#2.%20Komunikavimo%

priemoni%C5%B3%20nauda%20Evangelijos (06.03.2019); http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/pccs/documents/rc_pc_pccs_doc_23051971_communio_en.html (21.09.2020).

Popiežiškoji visuomenės komunikavimo tarnyba, “Interneto etika”, Katalikų interneto tarnyba, (2002), 2, https://eis.katalikai.lt/vb/romos_kurija/popieziskosios_tarybos/vkp/2002-02-22_interneto-etika (06.03.2019), http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/pccs/documents/rc_pc_pccs_doc_20020228_ethics-internet_en.html (21.09.2020)

Ramonas A., Evangelizacijos iššūkiai šiuolaikinėje visuomenėje, Telšiai 2014.

Ratzinger J., Hans Urs von Balthasar ir Karl Rahner, Kodėl šiandien dar esu krikščionis?,Vilnius 2008: Aidai.

Ratzinger J., Homily of his eminence card. Joseph Ratzinger dean of the college of cardinals, Vatican Basilica (2005). Žiūrėta 2018 m. gegužės mėn. 23 d. http://www.vatican.va/gpII/documents/homily-pro-eligendo-pontifice_20050418_en.html.

Ratzinger J., Naujoji evangelizacija, “Bažnyčios žinios” (2011), http://www.baznycioszinios.lt/old/bz0102/102dok4.html (06.03.2019).

Rugevičiūtė R.G., Gyvenimo prasmės ieškojimo problemiškumas ir krikščionybės atsakas,“Soter” 33 (61), (2010), pp. 137–150, https://eltalpykla.vdu.lt/bitstream/handle/1/33829/ISSN23358785_2010_N_33_61.PG_137_150.pdf?sequence=3&isAllowed=y (20.05.2018).

Vasiliauskaite A., Integrating community spirituality into religious education: a school educator’s role, in: M.T. Buchanan, Adrian-Mario Gellel (Eds.), Global perspectives on Catholic religious education in schools, Vol. 2: Learning and leading in a pluralist world, Singapore: Springer Nature Ltd. (2019), pp. 445–457.

Warren R., Tikslo vedama Bažnyčia, Vilnius 2007: Misionieriškas labdaros fondas Licht im Osten.

Opublikowane

2022-09-15

Numer

Dział

Articles