Sulla dimensione dialogica dell’autorità. About the Dialogical Dimension of Authority

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15633/pch.13110

Słowa kluczowe:

Authority, person, relationship, dialogue

Abstrakt

The article deals with the problem of authority in the fundamental aspects of the philosophy of dialogue, which in the I-You relationship acquires a specific meaning. The dialogical plane emphasizes the tension between the subjects, showing the dynamics of the meeting as well as its specific movement and variability. The concept of Martin Buber and Józef Tischner was recalled, opening a new discourse on the fundamental role, meaning and sense of authority today. Buber says that the dialogue itself appears as relation of beings, while Tischner shows the meeting as an event in which the agathological horizon of good and evil is present, which in both concepts puts a new light on the problem of authority. Authority not only internally assumes turning “to” someone/ the Other, but also assumes being “for” someone/ the Other and towards someone/ the Other.

Bibliografia

Arendt H., Co to jest autorytet?, „Między czasem minionym a przyszłym”, Wyd. Aletheia, Warszawa 1994.

Buber M., Dialog, „Ja i Ty”. Wybór pism filozoficznych”, PAX, Warszawa 1992.

Buber M., Między osobą a osobą, „Ja i Ty. Wybór pism filozoficznych”, PAX, Warszawa 1992.

Buber M., Pradystans i relacja, „Ja i Ty. Wybór pism filozoficznych”, PAX, Warszawa 1992.

Förster F.W., Autorytet i wolność, Warszawa 1913.

Gadamer H., Autorytet i wolność krytyczna, in: Teoria, etyka, edukacja: eseje wybrane, P. Dybel (ed.), Warszawa, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego 2008.

Gadamer H. G., Prawda i metoda, Kraków 1993.

Gara J., Dialogiczny fenomen rozmowy, „Edukacja Etyczna” nr 8, Kraków 2014. Glinkowski W., Codzienność i niecodzienność spotkania – dialogika Martina Bubera wobec relacji między wychowawcą i wychowankiem. Intuicje pedagogiczne, „Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne” nr 1 (2) (2016).

Grygiel S., Jestem, więc modlę się, FLOS CARMELI, Poznań 2011.

Kot D., Podmiotowość i utrata, IMJT, Kraków 2009.

Stróżewski W., Mała fenomenologia autorytetu, „Logos, wartość, miłość”, Znak, Kraków 2013.

Tischner J., Filozofia dramatu, Znak, Kraków 2006.

Tischner J., Inny. Eseje o spotkaniu, Znak, Kraków 2017.

Witkowski L., Historie autorytetu wobec kultury i edukacji, Impuls, Kraków 2011.

Witkowski L., Wyzwania autorytetu w praktyce społecznej i kulturze symbolicznej, Impuls, Kraków 2009.

Opublikowane

2023-04-28

Numer

Dział

Articles