Competences of an RE Teacher/Catechist in the Opinion of Schoolchildren

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15633/pch.14106

Słowa kluczowe:

competencies, teacher, educator, religion teacher, catechist, empirical research

Abstrakt

An important issue addressed in the presented article is the competencies of the RE teacher/ catechist. Two main problems are posed, summarized in the following questions: What competencies should a teacher of religion/catechist have? What qualities, according to secondary school pupils, should have an RE teacher? An attempt to answer such questions was made on the basis of an analysis of the literature on the subject and the results of a nationwide quantitative and qualitative study of secondary school pupils in Poland. The basic concepts of competence are discussed, groups of competencies relevant to the profession of religion teacher are characterized. Also presented are the results of research on the opinions of secondary school pupils regarding the person of a religion teacher/catechist.

Bibliografia

Alberich E., Katecheza dzisiaj. Podręcznik katechetyki fundamentalnej, Warszawa 2003, Wydawnictwo Salezjańskie.

Bagrowicz J., Formacja katechetów w świetle dokumentów Kościoła, “Ateneum Kapłańskie” (1994), 513/514, pp. 215–226.

Bagrowicz J., Katecheta – chrześcijański wychowawca, in: M. Majewski (ed.), Postawy katechetów, Kraków 1996, Poligrafia Salezjańska, pp. 45–63.

Czerepaniak-Walczak M., Między dostosowaniem a zmianą. Elementy emancypacyjnej teorii edukacji, Szczecin 1995, Wydawnictwo Naukowe US.

Dunaj B. (ed.), Słownik współczesny języka polskiego, T. 1, Warszawa 1998, Reader’s Digest Przegląd.

Dylak S., Wizualizacja w kształceniu nauczycieli, Poznań 1995, Wydawnictwo Naukowe UAM

Dyrektorium Ogólne o katechizacji, Poznań 2002, Pallottinum.

Dziekoński S., Podmiotowy charakter wychowawczego działania katechety, in: J. Stala (ed.), Dzisiejszy katecheta, Kraków 2002, Wydawnictwo WAM, pp. 89–109.

Goźlińska E., Szlosek F., Podręczny słownik nauczyciela kształcenia zawodowego, Radom 1997, Instytut Technologii Eksploatacji.

Janowski A., Uczeń w teatrze życia szkolnego, Warszawa 1995, WSiP.

Kulpaczyński S., Aktualny i postulatywny obraz katechety, “Seminare” (1997) 13, pp. 59–66.

Kulpaczyński S., Retrospektywny obraz katechety, “Seminare” (1997) 13, pp. 51–57.

Kwaśnica R., Ku pytaniom o psychopedagogiczne kształcenieni nauczycieli, in: Z. Kwieciński, L. Witkowski (eds.), Ku pedagogii pogranicza, Toruń 1990, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Kwiatkowska H., Pedeutologia, Warszawa 2008, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Mączkowska A., Kompetencje, in: T. Pilch (ed.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku T. 2, Warszawa 2003, Wydawnictwo Akademickie “Żak”, p. 693.

Misiaszek K., Wyzwania współczesności dla formacji katechetów, “Ateneum Kapłańskie” (1994) 513/514, pp. 203–214.

Misiaszek K., Potocki A., Katecheta i katecheza w polskiej szkole, Warszawa 1995, Wydawnictwo Salezjańskie.

Offmański A., Katecheta permanentnie kształtujący się, in: J. Stala (ed.), Dzisiejszy katecheta, Kraków 2002, WAM, pp. 171–190.

Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa 2007, Wydawnictwo Akademickie “Żak”.

Osewska E., Kobieta katechetka, in: J. Stala (ed.), Dzisiejszy katecheta, Kraków 2002, WAM, pp. 191–204.

Osewska E., Rodzina i szkoła wobec współczesnych wyzwań wychowawczych, Kraków 2020, UPJPII.

Pomianowski R., Katecheta – terapeuta duchowy, in: M. Majewski (ed.), Postawy katechetów, Kraków 1996, Poligrafia Salezjańska, pp. 64–85.

Pomianowski R., Ważność tożsamości katechety w interakcji katechetycznej, in: M. Majewski (ed.), Formacja katechetów, Kraków 1990, Poligrafia Salezjańska, p. 40.

Potocki A., Społeczna formacja katechetów, “Ateneum Kapłańskie” (1994) 513/514, pp. 232–241.

Skreczko A., Współpraca z rodzicami a umiejętności komunikacji katechety, in: Katecheza – Rodzina, Parafia, Szkoła 2, 2004, pp. 69–79.

Słotwińska H., Agresja i przemoc wśród młodzieży, in: S. Kulpaczyński (ed.), Katechizacja młodzieży, ed. S. Kulpaczyński, Lublin 2003, pp. 307–333.

Słotwińska H., Aktualny i idealny obraz katechety, “Katecheta” (1998) 9, pp. 69–73.

Sondej C., Osobowość katechety i jej wpływ na życie katechizowanych, in: M. Śnieżyński (ed.), Katecheta w szkole, Kraków 1994, NWK, pp. 7–24.

Sondej C. M., Osobowość katechety w opinii uczniów, in: M. Śnieżyński (ed.), Pedagogika w katechezie, Kraków 1998, Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, pp. 21–48.

Stala J., Umiejętność działania nauczyciela religii i katechety. Kierunki formacji kształtowania umiejętności pedagogiczno-katechetycznych, “Rocznik Teologii Katolickiej” (2011), Tom X, pp. 161–170.

Stala J. (ed.), Dzisiejszy katecheta – stan aktualny i wyzwania, Kraków 2002, WAM.

Strykowski W., Strykowska J., Pielachowski J., Kompetencje nauczyciela szkoły współczesnej, Poznań 2003, Wyd. eMPi2.

Szpet J., Jackowiak D., Lekcja religii szkołą wiary, Poznań 1996, Płocki Instytut Wydawniczy.

Szpet J., Kompetentny katecheta, in: Katecheza – Rodzina, Parafia i Szkoła, 2003, pp. 9–14.

Śnieżynski M., Efektywność kształcenia, Kraków 1992, Wydział Katechezy Kurii Metropolitalnej w Krakowie.

Śnieżyński M., Nauczanie wychowujące, Kraków 1995, Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej.

Opublikowane

2024-03-27

Numer

Dział

Articles