Kontakt

Adres

"Analecta Cracoviensia"

31-003 Kraków, ul. Podzamcze 8

+48 12 421 84 40
analecta@upjp2.edu.pl

Osoba do kontaktu

ks. prof. dr hab. Jan Szczurek
Redaktor naczelny
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Email: jan.szczurek@upjp2.edu.pl

Wsparcie techniczne

Wydawnictwo Naukowe
Email: wydawnictwo@upjp2.edu.pl