Kontakt

Adres

Analecta Cracoviensia

31-003 Kraków, ul. Podzamcze 8
+48 12 421 84 40
analecta@upjp2.edu.pl

Osoba do kontaktu

ks. dr hab. Piotr Kroczek
Sekretarz redakcji • Editorial Assistant
Email: piotr.kroczek@upjp2.edu.pl

Wsparcie techniczne

Bolesław Karcz
Email: wydawnictwo@upjp2.edu.pl