Kontakt

"Analecta Cracoviensia"

31-003 Kraków, ul. Podzamcze 8

+48 12 421 84 40
analecta@upjp2.edu.pl

Główna osoba do kontaktu

ks. prof. dr hab. Jan Szczurek
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Wsparcie techniczne

Wydawnictwo Naukowe