Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

Prof. dr hab. Jan Daniel Szczurek, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Teologiczny, Poland

Współredaktor

Dr hab. Krzysztof Gryz, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Teologiczny, Poland

Sekretarze

dr hab. Piotr Kroczek, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Prawa Kanonicznego, Poland

dr hab. Wojciech Grygiel, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Teologiczny, Poland

Rada naukowa

prof. dr Joachim Wiemeyer, Ruhr Uniwersytet w Bochum, Wydział Katolickiej Teologii, Germany

Doc. PhDr. Tomas Hangoni, Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, Slovakia

prof. dr Marek Inglot, Papieski Uniwersytet Gregoriański w Rzymie, Wydział Teologiczny, Italy

prof. dr Barbara Hallensleben, Uniwersytet Fryburski, Wydział Teologiczny, Switzerland

prof. Dominique Lambert, Uniwersytet w Namur, Wydział Filozoficzny, Poland

prof. Elena Namli, Uniwersytet w Uppsali, Wydział Teologiczny, Sweden

prof. Adrian Reimers, Uniwersytet Notre Dame, Wydział Filozoficzny, United States

prof. Maryse Dennes, Uniwersytet Bordeaux Montaigne, Wydział Filozoficzny, France

Recenzenci

prof. dr hab. Józef Stala, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie, Poland

prof. dr hab. Wojciech Misztal, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Nauk Społecznych, Poland

Ks. Kazimierz Panuś, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków

Ks. Tadeusz Panuś, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków

ks. Leszek Łysień, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków

ks. Piotr Morciniec, Uniwersytet Opolski, Opole

Przemysław Turek, Uniwersystet Jagielloński, Kraków

ks. Rajmund Porada, Uniwersytet Opolski, Opole

ks. Józef Budniak, Uniwersystet Śląskii, Katowice

ks. Tadeusz Borutka, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Czesław Chrząszcz, Kraków