Kontakt

Adres

Folia Historica Cracoviensia

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego
31-002 Kraków, ul. Kanonicza 9

folia@upjp2.edu.pl

Osoba do kontaktu

dr hab. prof. UPJP2 Bogusław Krasnowolski
Redaktor naczelny • Editor-in-Chief
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Email: boguslaw.krasnowolski@upjp2.edu.pl

Wsparcie techniczne

Wydawnictwo Naukowe
Email: wydawnictwo@upjp2.edu.pl