Kontakt

Folia Historica Cracoviensia

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego
31-002 Kraków, ul. Kanonicza 9

folia@upjp2.edu.pl

Główna osoba do kontaktu

dr hab. Grzegorz Chajko
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Wsparcie techniczne

Wydawnictwo Naukowe