Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

dr hab. Grzegorz Chajko, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego, Poland

Zastępca redaktora naczelnego

dr hab. Marian Wolski, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego, Poland

o. dr hab. Tomasz Gałuszka, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego, Poland

Sekretarz redakcji

dr hab. Sławomir Dryja, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego, Poland

dr Anna Winkler, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Poland

Kolegium redakcyjne

dr hab. Tomasz Graff, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego, Poland

dr Joanna Maria Małocha, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego, Poland

dr Józef Skrabski, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego, Poland

dr Bartłomiej Wołyniec, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

dr Maciej Zakrzewski, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego, Poland

PhDr. Zdeněk Vybíral, Husitské muzeum v Táboře, Czechia

Mgr. PhD. Přemysl Bar, Masarykova Univerzita Brno, Filozofická Fakulta, Czechia

Mgr. Th.D. Jakub Smrčka, Husitské muzeum v Táboře, Czechia

mgr Monika Smyth, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Poland

Międzynarodowa Rada naukowa

Prof. Marko Jacov, Università del Salento, Literatura i Filozofia, Języki i Dziedzictwo Kulturowe, Lecce, Włochy, Italy

doc. ThDr. Peter Borza, Prešovská Univerzita v Prešove, Slovakia

Dr hab. Janusz Smołucha, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Filozoficzny, Poland

doc. RNDr. ThLic. Karel Sladek, Univerzita Karlova, Praha, Czechia

dr hab. Aldona Prašmantaitė, Lietuvos Istorijos Instututas, Wilno, Lithuania

dr hab. Aleksander Jewgieniewicz Musin, Rosyjska Akademia Nauk, Russian Federation

Dr. Emile van Binnebeke, Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, Belgium

dr hab. Witalij Michałowski, Uniwersytet Kijowski im. Borysa Grinczenki, Ukraine

dr. hab. Natalia Starczenko, Narodowa Akademia Nauk Ukrainy, Ukraine

Recenzenci

prof. dr hab. Jerzy Rajman, Uniwersytet Pedagogiczny, Poland

prof. dr hab. Maria Dzielska, Uniwersytet Jagielloński, Poland

prof. dr hab. Krzysztof Ożóg, Uniwersytet Jagielloński, Poland

doc. RNDr. ThLic. Karel Sladek, Univerzita Karlova, Praha, Czechia

dr hab. prof. IS PAN Andrzej Włodarek, Polska Akademia Nauk, Poland

dr hab. prof. UG Anna Paner, Uniwersytet Gdański, Poland

doc. ThDr. Peter Borza, Prešovská Univerzita v Prešove, Slovakia

dr hab. Anna Waśko, Uniwersytet Jagielloński, Poland

dr. hab. Monika Ożóg, Akademia Ignatianum w krakowie, Poland

dr Álvaro Cabezas García, Universidad de Sevilla, Spain

JUDr. Mgr. Gabriel Lukáč, Krajský pamiatkový úrad Prešov - Pracovisko Levoča, Slovakia

dr Wiktor Szymborski, Uniwersytet Jagielloński, Poland

dr Marcin Gadocha, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Poland

Mgr. PhD. Katarína Chmelinová, Univerzita Komenského, Slovakia