Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

 1. dr hab. prof. UPJP2 Bogusław Krasnowolski, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego, Polska

Zastępca redaktora naczelnego

 1. dr hab. Marian Wolski, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego, Polska
 2. o. dr hab. Tomasz Gałuszka, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego, Polska

Sekretarz

 1. dr Sławomir Dryja, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego, Polska

Kolegium redakcyjne

 1. dr Tomasz Graff, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego, Polska
 2. dr Joanna Maria Małocha, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego, Polska
 3. dr Józef Skrabski, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego, Polska
 4. dr Grzegorz Chajko, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego, Polska
 5. dr Maciej Zakrzewski, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego, Polska
 6. PhDr. Zdeněk Vybíral, Husitské muzeum v Táboře, Czechy
 7. Mgr. PhD. Přemysl Bar, Masarykova Univerzita Brno, Filozofická Fakulta, Czechy
 8. Mgr. Th.D. Jakub Smrčka, Husitské muzeum v Táboře, Czechy
 9. mgr Maria Działo, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego, Polska
 10. mgr Magdalena Ficoń, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego, Polska
 11. mgr Artur Karpacz, Uniwersytet Paieski Jana Pawła II, Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego, Polska
 12. mgr Dorota Żywczak, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego, Polska