Adoracja Matki Boskiej w asyście dwóch świętych Janów w zbiorach Katedry Wawelskiej

Magdalena Piwocka

Abstrakt


W katedrze na Wawelu znajduje się obraz na płótnie, w kształcie wydłużonego prostokąta o półkolistych zakończeniach z kwadratowymi wykrojami w narożnikach, formatem zbliżony do predelli. Izolowane dzieło, nie związane z żadnym z istniejących ołtarzy, nie występuje w inwentarzach i nie ma - jak dotąd - potwierdzonej katedralnej metryki. Jego obecność w świątyni może łączyć się z akcją gromadzenia zabytków sakralnych podjętą około roku 1900, z myślą o utworzeniu w Krakowie Muzeum Diecezjalnego. Wobec milczenia źródeł domniemana proweniencja spoza katedry, z szeroko pojętego terenu Małopolski, wydaje się bardziej prawdopodobna niż odłączenie malowidła od któregoś z wawelskich ołtarzy.


Słowa kluczowe


adoracja; dwóch Janów; Katedra Wawelska

Pełny tekst:

PDF


Copyright (c) 2015 Magdalena Piwocka