Kontakt

Adres

Polonia Sacra

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Wydział Teologiczny
31-002 Kraków, ul. Kanonicza 9

Osoba do kontaktu

ks. prof. dr hab. Henryk Sławiński
Redaktor naczelny • Editor-in-Chief
https://orcid.org/0000-0003-4290-6743
Email: henryk.slawinski@upjp2.edu.pl

Wsparcie techniczne

Wydawnictwo Naukowe
Email: wydawnictwo@upjp2.edu.pl