Kontakt

Polonia Sacra

The Pontifical University of John Paul II in Krakow
Faculty of Theology
31-002 Kraków, ul. Kanonicza 9

Główna osoba do kontaktu

ks. prof. dr hab. Henryk Sławiński
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Wsparcie techniczne

Wydawnictwo Naukowe