Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

prof. dr hab. Henryk Sławiński, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Teologiczny, Poland

Współredaktorzy

Ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Teologiczny, Polska

Prof Emmanuel Agius, Uniwersytet Malty, Wydział Teologiczny, Malta

dr hab. Roman Bogacz, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Teologiczny, Poland

Prof. dr hab. Leonard Fic, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Teologiczny

dr hab. Andrzej Jastrzębski, St. Paul University

Prof. Dr. Ludwig Mödl, Ludwig-Maximilians-Universität München, Germany

dr hab. Tadeusz Kałużny, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Teologiczny, Poland

dr hab. Przemysław Nowakowski, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Teologiczny, Poland

dr Filip de Rycke, Sint-Janscentrum ’s-Hertogenbosch, Netherlands

Prof. ThDr. Marian Šuráb, Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie, Wydział Teologiczny, Slovakia

Prof. dr Janez Vodičar, Univerza v Ljubljani / University of Ljubljana, Faculty of Theology, Slovenia

ks. dr Lech Wołowski, Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Teologiczny, Poland

Sekretarz

dr hab. Witold Piotr Ostafiński, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Teologiczny, Poland

zastępca redaktora naczelnego

prof. dr hab. Dariusz Kasprzak, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Poland

Rada naukowa

prof. Johannes Brantl, Theologische Fakultät Trier, Germany

ks. prof. dr hab. Zygfryd Glaeser, Uniwersytet Opolski

Prof. DDr. Peter Claus Hartmann, Universität Mainz, Germany

prof. Branko Klun, Univerza v Ljubljani, Slovenia

prof. dr Eberhard Schockenhoff, Universität Freiburg, Germany

dr hab. Adelajda Sielepin, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Poland

Prof. Dr. habil. Josef Spindelboeck, Philosophisch-Theologische Hochschule St. Pölten

Prof. dr hab. Jan Daniel Szczurek, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Teologiczny, Poland

prof. ThDr. Peter Šturák, PhD., Greckokatolicki Wydział Teologiczny Uniwersytetu Preszowskiego w Preszowie, Slovakia

doc. ThDr. Peter Tirpak, PhD., Greckokatolicki Wydział Teologiczny Uniwersytetu Preszowskiego w Preszowie, Slovakia

prof. dr Joachim Wiemeyer, Ruhr Uniwersytet w Bochum, Wydział Katolickiej Teologii, Germany

Recenzenci

prof. dr hab. Roland Prejs, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Poland

dr John Berry, Uniwersytet Maltański, Malta

Prof. dr Janez Vodičar, Univerza v Ljubljani / University of Ljubljana, Faculty of Theology, Slovenia

Dr. Bernard Pottier, Institute of Theological Studies in Brussels, Belgium

dr hab. Zbigniew Zarembski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Teologiczny, Poland

dr hab. Lech Król

dr hab. Adam Kalbarczyk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Teologiczny

ks. dr hab. Stefan Radziszewski, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, Wydział Nauk Społecznych

dr hab. Agnieszka Sieradzka-Mruk, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki

dr hab. Ryszard Skrzyniarz, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Społecznych

prof dr hab. Paweł Warchoł, Akademia Katolicka w Warszawie, Poland

prof. dr hab. Krzysztof Bardski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Poland

dr hab. Wiesław Block, Pontificia Università Antonianum, Italy

prof. dr hab. Józef Budniak, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Poland

prof. dr hab. Janusz Kazimierz Bujak, Uniwersytet Szczeciński, Poland

prof. dr hab. Marek Chmielewski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Poland

prof. dr hab. Andrzej Derdziuk, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Poland

prof. dr hab. Alojzy Drożdż, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Poland

dr John Dupuche, Australian Catholic University, Australia

prof. dr hab. Stanisław Dyk, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Poland

prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Poland

Prof. DDr. Markus Enders, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Germany

prof. dr hab. Krzysztof Góźdź, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Poland

dr hab. Janusz Gręźlikowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Poland

dr hab. Michaela Hastetter, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Germany

prof. dr hab. Andrzej Kiciński, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Poland

dr hab. Jacenty Mastej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Poland

Prof. Dr. Philipp Müller, Universität Mainz, Germany

prof. dr hab. Leon Nieścior, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Poland

prof. dr hab. Jacek Przemysław Nowak, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Poland

prof. dr hab. Roland Prejs, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Poland

dr hab. Andrzej Pryba, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poland

dr hab. Piotr Stanisz, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Poland

prof. dr hab. Leszek Szewczyk, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Poland

dr hab. Jacek Szymański, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Poland

Dr. Marc Timmermans, Institut d’Études Théologiques Bruxelles, Belgium

prof. dr hab. Norbert Widok, Uniwersytet Opolski, Poland