Dariusz Kasprzak, Kształtowanie się nauki o niebie w teologii patrystycznej I–III wieku, Kraków 2017, s. 416

Wiesław Block

Pełny tekst:

PDF


Copyright (c) 2018 Wiesław Block