Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Tom 25, Nr 1 (2021): Psychologia pastoralna Budowanie wspólnoty parafialnej z osobami z niepełną sprawnością Abstrakt  PDF
Dariusz Lipiec
 
Tom 25, Nr 4 (2021): Zagadnienia homiletyczne Między rygoryzmem a relatywizmem. Aspekty moralne współczesnych homilii Abstrakt  PDF
Jerzy Swędrowski
 
Tom 24, Nr 3 (2020): Rozeznawanie duchowe Duszpasterskie rozeznawanie wspólnotowe: od rozeznawania wspólnotowego do wspólnoty rozeznającej Abstrakt  PDF
Arkadiusz Cygański
 
Tom 24, Nr 2 (2020): Dziedzictwo Jana Pawła II Tożsamość kapłańska według Jana Pawła II Abstrakt  PDF
Jerzy Swędrowski
 
Tom 22, Nr 1 (2018): Przepowiadanie na peryferiach Głoszenie Ewangelii do osób zaangażowanych w działania społeczno-charytatywne Abstrakt  PDF
Jerzy Swędrowski
 
Tom 21, Nr 4 (2017): Migracje Rytualny charakter marki: wyzwanie nowej przestrzeni między konsumpcją a religią Abstrakt
Bernard Sawicki
 
Tom 21, Nr 2 (2017): Słowo Boże w duszpasterstwie Rola elementów regionalnych w wybranych homiliach księdza Józefa Tischnera Abstrakt  PDF
Marcin Godawa
 
Tom 21, Nr 2 (2017): Słowo Boże w duszpasterstwie Rola słowa Bożego w modlitwie osobistej i liturgicznej wspólnot cenobickich według „Reguły” Pachomiusza i „Asketikonu” Bazylego Wielkiego Abstrakt  PDF
Marianna Ciemała
 
1 - 8 z 8 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Terminy wyszukiwawcze wpisane do okna wyszukiwarki automatycznie łączone są spójnikiem AND. Rezultat wyszukiwania stanowią artykuły zawierające oba terminy.
  • Wyszukaj artykuły zawierające jeden z kilku terminów wyszukiwawczych - łącząc terminy spójnikiem OR
  • Buduj złożone pytania wyszukiwawcze używając nawiasów, np. ((czasopismo OR konferencja) NOT (dysertacja)
  • Stosuj znak maskujący *, w miejsce jednego lub kilku znaków w terminie wyszukiwawczym, np. fraza soc* pozwoli na wyszukanie artykułów zawierających termin "socjologiczny", "socjologiczna" lub "socjologia"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -