Kontakt

Adres

Pro Musica Sacra

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej
30-814 Kraków, ul. Prosta 35a
+48 12 658 23 30
muzyka@upjp2.edu.pl 

Osoba do kontaktu

dr Dawid Kusz
Sekretarz redakcji • Editorial Assistant
Email: dawid.kusz@upjp2.edu.pl

Wsparcie techniczne

Wydawnictwo Naukowe
Email: wydawnictwo@upjp2.edu.pl