Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
 • Praca nie została wydana w przeszłości drukiem i (lub) w wersji elektronicznej w innym czasopiśmie lub monografii w Polsce lub innym kraju.
 • Praca nie została zgłoszona do innego czasopisma lub monografii w Polsce lub innym kraju.
 • Praca nie znajduje się w recenzji w innej redakcji.
 • Praca została wykonana z udziałem merytorycznym i intelektualnym wszystkich autorów.
 • Praca została wykonana z wyłączeniem konfliktu interesów pomiędzy autorami a innymi instytucjami, firmami czy organizacjami, a o zaistnieniu takiego konfliktu interesów, np. komercyjnym źródle finansowania pracy poinformowano w stosownej części pracy.
 • Oświadczenie niniejsze składam w pełnej świadomości konsekwencji prawnych wynikających z poświadczenia nieprawdy oraz konsekwencji etycznych. Rozumiem, że redakcja i wydawca zastrzegają sobie prawo do weryfikacji oryginalności zgłoszonej pracy oraz jej natychmiastowego odrzucenia w przypadku stwierdzenia naruszenia powyższych zasad. Przyjmuję do wiadomości, że o takim naruszeniu redakcja i wydawca mają prawo zawiadomić na piśmie przełożonego autora ze wskazaniem zakresu naruszenia.

Wytyczne dla autorów

Warunkiem zakwalifikowania artykułu do druku w roczniku "Pro Musica Sacra" jest uzyskanie pozytywnej recenzji oraz spełnienie poniższych wymogów redakcyjnych:

 • autor publikacji powinien ujawnić swój wkład w powstanie publikacji (ujawnić autorstwo koncepcji, założeń, metod wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji)
 • należy podać współautora (jeśli taki istnieje) mającego istotny wkład w powstanie publikacji (zapora ghostwriting)
 • wielkość artykułu nie jest ściśle określona, choć optymalnie powinien mieścić się w granicach 10–12 tysięcy znaków
 • format Word, czcionka Times New Roman – 14 p., odstęp pojedynczy, tekst wyjustowany, marginesy 2,5 cm
 • nazwisko autora poprzedzone imieniem w pełnym brzmieniu należy umieścić w lewym górnym rogu pierwszej kolumny artykułu
 • pod nazwiskiem należy podać nazwę instytucji lub uczelni, którą autor re-prezentuje, adres kontaktowy do autora wraz z danymi o zatrudnieniu w standardowym formacie pocztowym oraz adres e-mail do autora
 • tytuł artykułu powinien zwięźle i jasno wyrażać jego temat; tytuł może być uzupełniony przez podtytuł, tytuł podajemy w języku polskim i w języku angielskim
 • jeżeli artykuł był wcześniej referowany, to należy ten fakt odnotować (z ewentualnym podaniem daty i miejsca wygłoszenia referatu) w pierwszym przypisie u dołu strony, używając odsyłacza gwiazdkowego (znak asterysku)
 • pod tytułem artykułu należy zamieścić abstrakt i słowa kluczowe w języku angielskim; abstrakt stanowi samodzielny tekst o objętości około stu słów, który przeczytany w oderwaniu od reszty pracy ma poinformować o jej zawartości; abstrakt powinien zawierać takie elementy jak: sformułowanie celu badań, identyfikację obiektu badań, istotę stosowanej metody, najważniejsze wyniki i wnioski; pod abstraktem, w kolejności alfabetycznej, należy podać 10 najważniejszych dla artykułu słów kluczowych
 • jeżeli artykuł jest w języku obcym należ także podać streszczenie w języku polskim
 • przypisy należy umieszczać u dołu stronicy z tekstem, do którego się od-noszą; odnośniki do przypisów powinny być oznaczane cyframi arabskimi we frakcji górnej, przed znakiem interpunkcyjnym kończącym zdanie lub jego część, w kolejności ciągłej dla całego artykułu; w opisach bibliograficznych przecinek po tytule winien być zapisany czcionką prostą (antykwą), nie kursywą (dalsze wytyczne co do przypisów i tekstu głównego – patrz Zasady redakcyjne Wydawnictwa Naukowego UPJPII, zamieszczone w osobnym pliku)
 • ilustracje i tabele powinny być umieszczane w tekście artykułu możliwie najbliżej miejsca, w którym jest o nim wzmianka; poszczególne materiały uzupełniające należy numerować w obrębie artykułu, poprzedzając numer ilustracji stosownym skrótem np.: Tab., Fot., Rys. Każdy rodzaj materiałów uzupełniających należy opatrywać osobną numeracją,
 • bibliografia, zamieszczona na końcu artykułu, powinna być opatrzona nagłówkiem: Bibliografia; należy ją przygotować w układzie alfabetycznym bez podziału na rodzaje publikacji; każdą pozycję bibliografii należy zacząć od nowego wiersza; najpierw podajemy nazwisko, potem inicjał imienia
 • do artykułu należy dołączyć krótką (900 znaków) informację o autorze (ujmującą przede wszystkim zagadnienia związane z obecną działalnością, tytuły naukowe, miejsca pracy itd.)
 • do redakcji należy dostarczyć jednostronny wydruk na białym papierze A4, zgodny z wersją elektroniczną oraz wersję elektroniczną zapisaną na płycie CD,
 • w przypadku artykułów, w których są zamieszczane zdjęcia, ilustracje, ta-bele, oprócz formatu Word, na CD powinien znaleźć się zapis w formacie PDF, oraz osobno zdjęcia w formacie JPG,
 • prosimy nie dokonywać pracy redakcyjnej, np. tzw. twardej spacji.

Teksty zgłaszane do czasopisma należy przygotować zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi na stronie internetowej Wydawnictwa Naukowego (https://upjp2.edu.pl/uczelnia/jednostki-organizacyjne/wydawnictwo) w pliku Zasady redakcyjne dla autorów.pdf.

Polityka prywatności

Informacje ogólne
 1. Operatorem serwisu jest Uniwersytet Papieski im. Jana Pawła II w Krakowie.
 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
  2. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. "ciasteczek"),
  3. poprzez gromadzenie logów serwera www.
Informacje w formularzach
 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
 4. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez operatora serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.
 6. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi operator serwisu w tym zakresie współpracuje.
Informacja o plikach cookies
 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. utrzymanie sesji użytkownika serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 5. W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.
 10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.
Logi serwera
 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1. czas nadejścia zapytania,
  2. czas wysłania odpowiedzi,
  3. nazwa stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  4. informacje o błędach, jakie wystąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  6. informacje o przeglądarce użytkownika,
  7. informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
Udostępnienie danych
 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłącznie za zgodą tej osoby.
 3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową / system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
  1. Internet Explorer
  2. Chrome
  3. Safari
  4. Firefox
  5. Opera
  6. Android
  7. Safari (iOS)
  8. Windows Phone
  9. Blackberry
www.ogicom.pl