Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

prof. dr hab. Robert Tyrała, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego, Poland

Współredaktorzy

prof. dr hab. Wiesław Delimat, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego, Poland

dr hab. Susi Ferfoglia, prof. UPJPII, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego, Polska

dr Filip Presseisen, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego, Polska

dr Eliza Krupińska, Polska

Sekretarz redakcji

dr Dawid Kusz OP, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego, Poland

Rada naukowa

o. prof. dr hab. Tomasz Maria Dąbek OSB, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Poland

doc. Josef Doeller, Kunstunivesität, Graz, Austria

prof. dr hab. Julian Gembalski, Akademia Muzyczna, Katowice, Poland

prof. dr hab. Bogusław Grabowski, Akademia Muzyczna, Gdańsk, Poland

prof. dr hab. Elżbieta Karolak, Akademia Muzyczna, Poznań, Poland

prof. dr (II st. kw.) Jerzy Kurcz, Akademia Muzyczna , Kraków, Poland

prof. Eberhard Lauer, Musikhochschule, Lubeka, Germany

prof. dr hab. Remigiusz Pośpiech, Uniwersytet Wrocławski, Poland

ks. prof. dr hab. Antoni Reginek, Uniwersytet Śląski, Katowice, Poland

ks. prof. dr hab. Kazimierz Szymonik, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, Poland

prof. dr hab. Marta Kierska-Witczak, Akademia Muzyczna, Wrocław, Poland

prof. dr hab. Paweł Łukaszewski, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Warszawa, Poland

ks. dr hab. Jacek Bramorski, prof. AM w Gdańsku, Akademia Muzyczna, Gdańsk, Poland

dr hab. Michał Sławecki, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Warszawa, Poland

prof. Vincenzo de Gregorio, Pontificio Istituto di Musica Sacra, Rzym, Italy

ks. dr Marius Linnenborn, Niemiecki Instytut Liturgiczny, Trewir, Hochschule für Musik und Tanz, Kolonia, Germany

dr Dominik Jurczak OP, Papieski Instytut Liturgiczny „Anselmianum”, Papieski Uniwersytet „Angelicum”, Rzym, Italy

prof. Juan Carlos Asensio Palacios, Escuola superior de Catalunya, Barcelona, Spain

prof. Franz Karl Praßl, Pontificio Istituto di Musica Sacra, Rzym, Italy

prof. Johannes Berchmans Göschl, Schola Gregoriana Monacensis, Monachium, Germany

Recenzenci

dr Wiesław Hudek, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Teologiczny, Poland

prof. dr hab. Mariusz Kończal, Akademia Muzyczna w Bydgoszczy, Poland

prof. dr hab. Stanisław Krawczyński, Akademia Muzyczna w Krakowie, Poland

prof. dr hab. Teresa Malecka, Akademia Muzyczna w Krakowie, Poland

prof. dr hab. Lidia Matynian, Akademia Muzyczna w Krakowie, Poland

prof. dr hab. Roman Perucki, Akademia Muzyczna w Gdańsku, Poland

prof. dr hab. Helmut Sobeczko, Uniwersytet Opolski, Poland

ks. prof. dr hab. Antoni Reginek, Uniwersytet Śląski, Katowice, Poland