Kontakt

Pro Musica Sacra

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej
30-814 Kraków, ul. Prosta 35a
+48 12 658 23 30
muzyka@upjp2.edu.pl 

Główna osoba do kontaktu

dr Dawid Kusz

Wsparcie techniczne

Wydawnictwo Naukowe