Kontakt

Adres

Racjonalia. Z punktu widzenia humanistyki

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Wydział Filozoficzny
31-002 Kraków, ul. Kanonicza 9
racjonalia@gmail.com

Osoba do kontaktu

dr Mikołaj Małecki
Redaktor naczelny • Editor-in-Chief
Email: mikolajek@o2.pl

Wsparcie techniczne

Bolesław Karcz
Email: wydawnictwo@upjp2.edu.pl