Racjonalia. Z punktu widzenia humanistyki

"Racjonalia. Z punktu widzenia humanistyki" to recenzowany rocznik podejmujący zagadnienia szeroko rozumianej filozofii humanistycznej. Jest to próba zmierzenia się z wielobarwnym wachlarzem problemów, związanych z refleksją nad człowiekiem, społeczeństwem i szeroko pojętą sferą kultury, bez porzucania reguł rzetelnego namysłu, oferowanych przez humanistyczną gałąź filozofii.

Tom 7 (2017)

Spis treści

Artykuły

Doświadczenie zła jako racja dla ateizmu (analiza koncepcji Jerome'a I. Gellmana) PDF
Stanisław Ruczaj 7–20
Świat poza boską kontrolą. Jedna z odpowiedzi na problem zła naturalnego PDF
Martyna Trzcińska 21–34
Teodycea a logika modalna. Bogusława Wolniewicza polemika z krytyką teodycei u Pierre’a Bayle’a PDF
Mateusz Mirosławski 35–54
Hans Jonas i Alan Watts: teodycea a mit spekulatywny PDF
Łukasz Mazur 55–74
Konwencja epistolograficzna i bezpośredniość wyrazu w listach Jana III Sobieskiego do Marysieńki PDF
Weronika Kosmalska 77–100
Krytyka i propozycje rozszerzenia ontycznych podstaw odpowiedzialności Romana Ingardena PDF
Karol Petryszak 101–118
Jean-Luca Mariona koncepcja ikony jako sposób na przezwyciężenie zarzutów przeciw religii wysuniętych przez Ludwiga Feuerbacha PDF
Klaudia Miśkowicz 119–133

Recenzje

„Religia Natury”. O relacji człowiek–przyroda PDF
Mirosław Twardowski 137–145

Sprawozdania

Konferencja: Wszyscy jesteśmy filozofami. Kraków, 13–14 grudnia 2017 PDF
Karol Petryszak 147–149