Krytyka i propozycje rozszerzenia ontycznych podstaw odpowiedzialności Romana Ingardena

Autor

  • Karol Petryszak Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.15633/r.2447

Słowa kluczowe:

ontologia, odpowiedzialność, eytka, odpowiedzialność fundamentalna, Roman Ingarden

Abstrakt

W pracy zostały wskazane braki w koncepcji odpowiedzialności Romana Ingardena. Wykazano również bezzasadność kilku założeń, które Ingarden poczynił. W miejsce odrzuconych elementów analizy zaproponowano uzupełnienie, które wpisuje się w pweien sposób w dalszą myśl Ingardena. Jedną z propozycji jest próba wprowadzenia ontycznie podstawowej kategorii "odpowiedzialności fundamentalnej".

Bibliografia

Hartmann N., Ethik, Berlin 1962.

Hume D., Traktat o naturze ludzkiej, tłum. C. Znamierowski, Warszawa 1963.

Ingarden R., O odpowiedzialności i jej podstawach ontycznych, tłum. A. Węgrz­ecki, w: R. Ingarden, Książeczka o człowieku, Kraków 2003.

Ingarden R., Spór o istnienie świata, t. I, tłum. D. Gierulanka, Warszawa 1987.

Koehler B., Pojęcie osoby w buddyzmie, w: Archeus. Studia z bioetyki i antropologii filozoficznej, red. M. Nowacka, t. 5, Białystok 2004.

Locke J., Rozważania dotyczące rozumu ludzkiego, t. I, tłum. B. J. Gawecki, Warszawa 1955.

Parfit D., Reasons and Persons, Oxford 1984.

Singer P., Etyka praktyczna, tłum. A. Sagan, Warszawa 2003.

Warner B., Szariat dla niemuzułmanów, tłum. zbiorowe (Centrum Studiów nad Politycznym Islamem), Brno 2016.

Wnuk-Lisowska E., Islam: między herezją a ortodoksją, Kraków 2013.

Pobrania

Opublikowane

2018-08-13

Numer

Dział

Artykuły