Kontakt

Racjonalia. Z punktu widzenia humanistyki

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Wydział Filozoficzny
31-002 Kraków, ul. Kanonicza 9
racjonalia@gmail.com

Główna osoba do kontaktu

Natalia Sencel

Wsparcie techniczne

Wydawnictwo Naukowe