Jean-Luca Mariona koncepcja ikony jako sposób na przezwyciężenie zarzutów przeciw religii wysuniętych przez Ludwiga Feuerbacha

Autor

  • Klaudia Miśkowicz Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.15633/r.2448

Słowa kluczowe:

Ludwig Feuerbach, Jean-Luc Marion, krytyka religii' idol i ikona

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji idola i ikony Jean-Luc Mariona jako odpowiedzi na zarzuty wobec religii wysunięte przez L. Feuerbacha. Feuerbach uważał religię za ludzki wytwór zawierający prawdę o człowieku, a nie o Bogu. Idea Boga, według Feuerbacha, jest zobiektywizowaną istotą człowieka. Marion po części zgadza się z krytyką Feuerbacha: kategoria idola pokazuje, że akty religijne nie ujmują samego Boga, ale ukazują ograniczoność ludzkiego ujmowania. Nie jest to jednak jedyny sposób odnoszenia się do boskości. W miejsce idola Marion stawia ikonę, która nie poddaje się ograniczeniom ludzkich kategorii i dzięki temu sięga do głębszej, niepojmowalnej rzeczywistości. 

Bibliografia

Feuerbach L., O istocie chrześcijaństwa, tłum. A. Landman, Warszawa 1959.

Feuerbach L., Wykłady o istocie religii, tłum. E. Skowron, T. Witwicki, Warszawa 1953.

Krokiewicz A., Zarys filozofii greckiej, Warszawa 2000.

Marion J.-L., Bóg bez bycia, tłum. M. Frankiewicz, Kraków 1996.

Tarnowski K., Jean-Luc Marion, fenomenolog miłości większej niż bycie, w: J.-L. Marion, Bóg bez bycia, tłum. M. Frankiewicz, Kraków 1996.

Pobrania

Opublikowane

2018-08-13

Numer

Dział

Artykuły