Świat poza boską kontrolą. Jedna z odpowiedzi na problem zła naturalnego

Martyna Trzcińska

Abstrakt


Artykuł dotyczy jednego z możliwych rozwiązań problemu zła naturalnego. Rozwiązanie to opiera się na założeniu, że w świecie obecny jest przypadek i chaos, tzn. że Bóg nie ma całkowitej kontroli nad światem. Stwierdzenia takie znajdują się o takich autorów jak: Harold S. Kushner, John C. Polkinghorne, Gisbert Greshake, Piotr Wierzbicki. Artykuł przedstawia interpretację, zgodnie z którą brak kontroli Boga nad światem ma służyć ludzkiej kreatywności. Przedmiotem analizy są także możliwe zarzuty wobec prezentowanej koncepcji.

Słowa kluczowe


zło naturalne; przypadek; chaos; teodycea; Bóg; kreatywność

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Brat Roger z Taizé, Bóg może tylko kochać, tłum. M. Prussak, Warszawa 2006.

Greshake G., Dlaczego Bóg pozwala nam cierpieć?, tłum. M. Szczepaniak, Kielce 2008.

Hubaczek K., Bóg a zło. Problematyka teodycealna w filozofii analitycznej, Wrocław 2010.

Jonas H., Idea Boga po Auschwitz, tłum. G. Sowiński, Kraków 2003.

Kushner H. S., Kiedy złe rzeczy zdarzają się dobrym ludziom, tłum. M. Kora­szewska, Warszawa 1994.

Łukasiewicz D., Opatrzność Boża, wolność, przypadek. Studium z analitycznej filozofii religii, Kraków–Poznań 2014.

Plantinga A. C., Bóg, wolność i zło, tłum. K. Gurba, Kraków 1995.

Polkinghorne J. C., Nauka i Opatrzność. Interakcja Boga ze światem, tłum. M. Chojnacki, Kraków 2008.

Polkinghorne J. C., Nauka i stworzenie. Poszukiwanie zrozumienia, tłum. M. Chojnacki, Kraków 2008.
Copyright (c) 2018 Martyna Trzcińska